Demensvården i siffror

Var sjätte invånare med demensdiagnos i Skåne är utrikes född. Kognition och migration följer demensvården i Skåne med fokus på utrikes födda för att identifiera skillnader i utredning, diagnos och behandling.

Läs Kognition och migrations rapport Demensdiagnos och utrikes född som handlar om demensvården i Skåne.

För mer information om andelen utrikes födda invånare i din kommun, klicka på kommunens namn. Uppgifterna är från år 2020 och är hämtade från statistikmyndigheten SCB och enheten för dataanalys och registercenter i Region Skåne.

Hur ser det ut i din kommun?

 • Var fjärde invånare (26 procent) i Bjuvs kommun är utrikes född. Av invånare i åldern 65 år och äldre är 20 procent utrikes födda.  

  De tio vanligaste födelseländerna utöver Sverige för invånare 65 år och äldre i Bjuvs kommun är, i storleksordning: Danmark, Jugoslavien, Finland, Polen, Rumänien, Tyskland, Vietnam, Ungern, Norge samt Tjeckoslovakien. Totalt 495 invånare. 

  Av invånare i kommunen med en diagnostiserad kognitiv sjukdom är 22 procent utrikes födda. 

 • Var sjätte invånare (17 procent) i Bromölla kommun är utrikes född. Av invånare i åldern 65 år och äldre är 10 procent utrikes födda.  

  De tio vanligaste födelseländerna utöver Sverige för invånare 65 år och äldre i Bromölla kommun är, i storleksordning: Finland, Polen, Danmark, Tyskland, Ungern, Jugoslavien, Rumänien, Norge, Grekland samt Bosnien och Hercegovina. Totalt 275 invånare. 

  Av invånare i kommunen med en diagnostiserad kognitiv sjukdom är 14 procent utrikes födda. 

 • Var tredje invånare (33 procent) i Burlövs kommun är utrikes född. Av invånare i åldern 65 år och äldre är 25 procent utrikes födda.  

  De tio vanligaste födelseländerna utöver Sverige för invånare 65 år och äldre i Burlövs kommun är, i storleksordning: Jugoslavien, Danmark, Polen, Bosnien och Hercegovina, Ungern, Finland, Tyskland, Irak, Afghanistan samt Chile. Totalt 612 invånare. 

  Av invånare i kommunen med en diagnostiserad kognitiv sjukdom är 31 procent utrikes födda. 

 • Var sjunde invånare (14 procent) i Båstads kommun är utrikes född. Av invånare i åldern 65 år och äldre är 6 procent utrikes födda.  

  De tio vanligaste födelseländerna utöver Sverige för invånare 65 år och äldre i Båstads kommun är, i storleksordning: Finland, Tyskland, Danmark, Polen, Norge, Storbritannien, Jugoslavien, Ungern, USA samt Bosnien och Hercegovina. Totalt 228 invånare. 

  Av invånare i kommunen med en diagnostiserad kognitiv sjukdom är 10 procent utrikes födda. 

 • Var femte invånare (20 procent) i Eslövs kommun är utrikes född. Av invånare i åldern 65 år och äldre är 14 procent utrikes födda.  

  De elva vanligaste födelseländerna utöver Sverige för invånare 65 år och äldre i Eslövs kommun är, i storleksordning: Jugoslavien, Danmark, Finland, Polen, Tyskland, Bosnien och Hercegovina, Nordmakedonien, Ungern, Rumänien, Irak samt Turkiet. Totalt 655 invånare.

  Av invånare i kommunen med en diagnostiserad kognitiv sjukdom är 15 procent utrikes födda. 

 • Var fjärde invånare (27 procent) i Helsingborgs stad är utrikes född. Av invånare i åldern 65 år och äldre är 19 procent utrikes födda.  

  De tio vanligaste födelseländerna utöver Sverige för invånare 65 år och äldre i Helsingborgs stad är, i storleksordning: Jugoslavien, Danmark, Polen, Finland, Bosnien och Hercegovina, Tyskland, Irak, Ungern, Iran samt Rumänien. Totalt 3 627 invånare.

  Av invånare i kommunen med en diagnostiserad kognitiv sjukdom är 20 procent utrikes födda. 

 • Var sjätte invånare (17 procent) i Hässleholms kommun är utrikes född. Av invånare i åldern 65 år och äldre är 9 procent utrikes födda.  

  De tio vanligaste födelseländerna utöver Sverige för invånare 65 år och äldre i Hässleholms kommun är, i storleksordning: Danmark, Finland, Polen, Jugoslavien, Tyskland, Rumänien, Bosnien och Hercegovina, Vietnam, Syrien samt Ungern. Totalt 849 invånare. 

  Av invånare i kommunen med en diagnostiserad kognitiv sjukdom är 9 procent utrikes födda. 

 • Var sjunde invånare (14 procent) i Höganäs kommun är utrikes född. Av invånare i åldern 65 år och äldre är 9 procent utrikes födda.  

  De tio vanligaste födelseländerna utöver Sverige för invånare 65 år och äldre i Höganäs kommun är, i storleksordning: Danmark, Finland, Tyskland, Polen, Jugoslavien, Norge, Bosnien och Hercegovina, Storbritannien, Ungern samt USA. Totalt 516 invånare.

  Av invånare i kommunen med en diagnostiserad kognitiv sjukdom är 10 procent utrikes födda. 

 • Var åttonde invånare (12 procent) i Hörby kommun är utrikes född. Av invånare i åldern 65 år och äldre är 7 procent utrikes födda.  

  De tio vanligaste födelseländerna utöver Sverige för invånare 65 år och äldre i Hörby kommun är, i storleksordning: Danmark, Finland, Polen, Jugoslavien, Tyskland, Ungern, Norge, Storbritannien, Irak samt Bosnien och Hercegovina. Totalt 191 invånare. 

  Av invånare i kommunen med en diagnostiserad kognitiv sjukdom är 8 procent utrikes födda. 

 • Var åttonde invånare (12 procent) i Höörs kommun är utrikes född. Av invånare i åldern 65 år och äldre är 10 procent utrikes födda. 
   
  De tolv vanligaste födelseländerna utöver Sverige för invånare 65 år och äldre i Höörs kommun är, i storleksordning:  Danmark, Finland, Tyskland, Bosnien och Hercegovina, Jugoslavien, Polen, Norge, Ungern, USA, Chile, Storbritannien samt Nederländerna. Totalt 317 invånare. 

  Av invånare i kommunen med en diagnostiserad kognitiv sjukdom är 10 procent utrikes födda. 

 • Var femte invånare (19 procent) i Klippans kommun är utrikes född. Av invånare i åldern 65 år och äldre är 13 procent utrikes födda.  

  De tio vanligaste födelseländerna utöver Sverige för invånare 65 år och äldre i Klippans kommun är, i storleksordning: Danmark, Finland, Polen, Tyskland, Norge, Jugoslavien, Bosnien och Hercegovina, Grekland, Rumänien samt Tjeckoslovakien. Totalt 411 invånare. 

  Av invånare i kommunen med en diagnostiserad kognitiv sjukdom är 11 procent utrikes födda. 

 • Var femte invånare (19 procent) i Kristianstads kommun är utrikes född. Av invånare i åldern 65 år och äldre är 10 procent utrikes födda.  

  De tio vanligaste födelseländerna utöver Sverige för invånare 65 år och äldre i Kristianstads kommun är, i storleksordning: Jugoslavien, Finland, Polen, Irak, Danmark, Tyskland, Bosnien och Hercegovina, Syrien, Rumänien samt Ungern. Totalt 1 276 invånare. 

  Av invånare i kommunen med en diagnostiserad kognitiv sjukdom är 11 procent utrikes födda. 

 • Var tionde invånare (10 procent) i Kävlinge kommun är utrikes född. Av invånare i åldern 65 år och äldre är 9 procent utrikes födda.  

  De tio vanligaste födelseländerna utöver Sverige för invånare 65 år och äldre i Kävlinge kommun är, i storleksordning: Danmark, Polen, Finland, Tyskland, Jugoslavien, Ungern, Rumänien, Norge, Chile samt Island. Totalt 424 invånare. 

  Av invånare i kommunen med en diagnostiserad kognitiv sjukdom är 11 procent utrikes födda. 

 • Var  fjärde invånare (27 procent) i Landskrona stad är utrikes född. Av invånare i åldern 65 år och äldre är 19 procent utrikes födda. 

  De tio vanligaste födelseländerna utöver Sverige för invånare 65 år och äldre i Landskrona stad är, i storleksordning: Jugoslavien, Bosnien och Hercegovina, Danmark, Finland, Polen, Tyskland, Norge, Ungern, Libanon samt Irak. Totalt 1 426 invånare. 

  Av invånare i kommunen med en diagnostiserad kognitiv sjukdom är 24 procent utrikes födda. 

 • Var tionde invånare (10 procent) i Lomma kommun är utrikes född. Av invånare i åldern 65 år och äldre är 8 procent utrikes födda.  

  De tio vanligaste födelseländerna utöver Sverige för invånare 65 år och äldre i Lomma kommun är, i storleksordning: Danmark, Tyskland, Finland, Polen, Ungern, Jugoslavien, Norge, Bosnien och Hercegovina, Storbritannien samt USA. Totalt 305 invånare. 

  Av invånare i kommunen med en diagnostiserad kognitiv sjukdom är 10 procent utrikes födda. 

 • Var fjärde invånare (23 procent) i Lunds kommun är utrikes född. Av invånare i åldern 65 år och äldre är 15 procent utrikes födda.  

  De tio vanligaste födelseländerna utöver Sverige för invånare 65 år och äldre i Lunds kommun är, i storleksordning: Polen, Danmark, Iran, Finland, Irak, Jugoslavien, Tyskland, Ungern, Tjeckoslovakien samt Storbritannien. Totalt 1 967 invånare. 

  Av invånare i kommunen med en diagnostiserad kognitiv sjukdom är 16 procent utrikes födda. 

 • Var tredje invånare (35 procent) i Malmö stad är utrikes född. Av invånare i åldern 65 år och äldre är 29 procent utrikes födda.  

  De tio vanligaste födelseländerna utöver Sverige för invånare 65 år och äldre i Malmö stad är, i storleksordning: Jugoslavien, Polen, Bosnien och Hercegovina, Irak, Danmark, Finland, Ungern, Iran, Tyskland samt Rumänien. Totalt 10 160 invånare. 

  Av invånare i kommunen med en diagnostiserad kognitiv sjukdom är 27 procent utrikes födda. 

 • Var sjätte invånare (17 procent) i Osby kommun är utrikes född. Av invånare i åldern 65 år och äldre är 9 procent utrikes födda.  

  De tio vanligaste födelseländerna utöver Sverige för invånare 65 år och äldre i Osby kommun är, i storleksordning: Danmark, Finland, Tyskland, Bosnien och Hercegovina, Polen, Jugoslavien, Norge, Rumänien, Irak samt Ungern. Totalt 248 invånare. 

  Av invånare i kommunen med en diagnostiserad kognitiv sjukdom är 10 procent utrikes födda. 

 • Var fjärde invånare (26 procent) i Perstorps kommun är utrikes född. Av invånare i åldern 65 år och äldre är 18 procent utrikes födda.  

  De elva vanligaste födelseländerna utöver Sverige för invånare 65 år och äldre i Perstorps kommun är, i storleksordning: Danmark, Finland, Jugoslavien, Vietnam, Tyskland, Norge, Chile, Polen, Syrien, Kina samt Rumänien. Totalt 244 invånare. 

  Av invånare i kommunen med en diagnostiserad kognitiv sjukdom är 23 procent utrikes födda. 

 • Var åttonde invånare (13 procent) i Simrishamns kommun är utrikes född. Av invånare i åldern 65 år och äldre är 7 procent utrikes födda.  

  De tio vanligaste födelseländerna utöver Sverige för invånare 65 år och äldre i Simrishamns kommun är, i storleksordning: Danmark, Finland, Tyskland, Polen, Storbritannien, Norge, Ungern, USA, Jugoslavien samt Syrien. Totalt 351 invånare. 

  Av invånare i kommunen med en diagnostiserad kognitiv sjukdom är 10 procent utrikes födda. 

 • Var tionde invånare (11 procent) i Sjöbo kommun är utrikes född. Av invånare i åldern 65 år och äldre är 8 procent utrikes födda.  

  De tolv vanligaste födelseländerna utöver Sverige för invånare 65 år och äldre i Sjöbo kommun är, i storleksordning: Danmark, Finland, Tyskland, Polen, Jugoslavien, Norge, Ungern, Rumänien, Storbritannien, Nederländerna, Tjeckoslovakien samt Österrike. Totalt 305 invånare. 

  Av invånare i kommunen med en diagnostiserad kognitiv sjukdom är 10 procent utrikes födda. 

 • Var sjunde invånare (14 procent) i Skurups kommun är utrikes född. Av invånare i åldern 65 år och äldre är 9 procent utrikes födda.  

  De elva vanligaste födelseländerna utöver Sverige för invånare 65 år och äldre i Skurups kommun är, i storleksordning: Danmark, Finland, Tyskland, Polen, Jugoslavien, Norge, Ungern, Iran, Syrien, Chile samt Island. Totalt 241 invånare. 

  Av invånare i kommunen med en diagnostiserad kognitiv sjukdom är 4 procent utrikes födda. 

 • Var sjunde invånare (15 procent) i Staffanstorps kommun är utrikes född. Av invånare i åldern 65 år och äldre är 10 procent utrikes födda.  

  De tio vanligaste födelseländerna utöver Sverige för invånare 65 år och äldre i Staffanstorps kommun är, i storleksordning: Danmark, Finland, Polen, Tyskland, Jugoslavien, Island, Irak, Bosnien och Hercegovina, Ungern samt Norge. Totalt 357 invånare. 

  Av invånare i kommunen med en diagnostiserad kognitiv sjukdom är 15 procent utrikes födda. 

 • Var femte invånare (18 procent) i Svalövs kommun är utrikes född. Av invånare i åldern 65 år och äldre är 11 procent utrikes födda.  

  De elva vanligaste födelseländerna utöver Sverige för invånare 65 år och äldre i Svalövs kommun är, i storleksordning: Danmark, Finland, Tyskland, Polen, Jugoslavien, Bosnien och Hercegovina, Ungern, Norge, Rumänien, Syrien samt USA. Totalt 238 invånare. 

  Av invånare i kommunen med en diagnostiserad kognitiv sjukdom är 9 procent utrikes födda. 

 • Var åttonde invånare (12 procent) i Svedala kommun är utrikes född. Av invånare i åldern 65 år och äldre är 9 procent utrikes födda.  

  De tio vanligaste födelseländerna utöver Sverige för invånare 65 år och äldre i Svedala kommun är, i storleksordning: Danmark, Polen, Jugoslavien, Tyskland, Ungern, Finland, Iran, Storbritannien, Grekland samt Norge. Totalt 265 invånare. 

  Av invånare i kommunen med en diagnostiserad kognitiv sjukdom är 6 procent utrikes födda. 

 • Var åttonde invånare (13 procent) i Tomelilla kommun är utrikes född. Av invånare i åldern 65 år och äldre är 7 procent utrikes födda.  

  De tio vanligaste födelseländerna utöver Sverige för invånare 65 år och äldre i Tomelilla kommun är, i storleksordning: Danmark, Finland, Tyskland, Polen, Storbritannien, Jugoslavien, Bosnien och Hercegovina, Norge, Syrien samt Ungern. Totalt 200 invånare. 

  Av invånare i kommunen med en diagnostiserad kognitiv sjukdom är 11 procent utrikes födda. 

 • Var femte invånare (18 procent) i Trelleborgs kommun är utrikes född. Av invånare i åldern 65 år och äldre är 14 procent utrikes födda.  

  De tio vanligaste födelseländerna utöver Sverige för invånare 65 år och äldre i Trelleborgs kommun är, i storleksordning: Jugoslavien, Danmark, Finland, Tyskland, Bosnien och Hercegovina, Polen, Ungern, Norge, Nordmakedonien samt Iran. Totalt 1 103 invånare. 

  Av invånare i kommunen med en diagnostiserad kognitiv sjukdom är 17 procent utrikes födda. 

 • Var tionde invånare (9 procent) i Vellinge kommun är utrikes född. Av invånare i åldern 65 år och äldre är 7 procent utrikes födda.  

  De tio vanligaste födelseländerna utöver Sverige för invånare 65 år och äldre i Vellinge kommun är, i storleksordning: Danmark, Tyskland, Polen, Finland, Norge, Ungern, Jugoslavien, Storbritannien, USA samt Tjeckoslovakien. Totalt 465 invånare. 

  Av invånare i kommunen med en diagnostiserad kognitiv sjukdom är 17 procent utrikes födda. 

 • Var tionde invånare (11 procent) i Ystads kommun är utrikes född. Av invånare i åldern 65 år och äldre är 8 procent utrikes födda.  

  De tio vanligaste födelseländerna utöver Sverige för invånare 65 år och äldre i Ystads kommun är, i storleksordning: Polen, Danmark, Finland, Tyskland, Norge, Storbritannien, Jugoslavien, Ungern, Bosnien och Hercegovina samt Nederländerna. Totalt 549 invånare. 

  Av invånare i kommunen med en diagnostiserad kognitiv sjukdom är 8 procent utrikes födda. 

 • Var fjärde invånare (26 procent) i Åstorps kommun är utrikes född. Av invånare i åldern 65 år och äldre är 18 procent utrikes födda.  

  De tio vanligaste födelseländerna utöver Sverige för invånare 65 år och äldre i Åstorps kommun är, i storleksordning: Danmark, Jugoslavien, Finland, Polen, Vietnam, Rumänien, Tyskland, Bosnien och Hercegovina, Ungern samt Irak. Totalt 402 invånare. 

  Av invånare i kommunen med en diagnostiserad kognitiv sjukdom är 18 procent utrikes födda. 

 • Var åttonde invånare (13 procent) i Ängelholms kommun är utrikes född. Av invånare i åldern 65 år och äldre är 8 procent utrikes födda.  

  De tio vanligaste födelseländerna utöver Sverige för invånare 65 år och äldre i Ängelholms kommun är, i storleksordning: Danmark, Finland, Tyskland, Jugoslavien, Polen, Norge, Bosnien och Hercegovina, Vietnam, Ungern samt Tjeckoslovakien. Totalt 604 invånare. 

  Av invånare i kommunen med en diagnostiserad kognitiv sjukdom är 10 procent utrikes födda. 

 • Var femte invånare (19 procent) i Örkelljunga kommun är utrikes född. Av invånare i åldern 65 år och äldre är 14 procent utrikes födda.  

  De elva vanligaste födelseländerna utöver Sverige för invånare 65 år och äldre i Örkelljunga kommun är, i storleksordning: Danmark, Finland, Tyskland, Jugoslavien, Polen, Norge, Tjeckoslovakien, Storbritannien, Bosnien och Hercegovina, Syrien samt Ungern. Totalt 290 invånare. 

  Av invånare i kommunen med en diagnostiserad kognitiv sjukdom är 7 procent utrikes födda. 

 • Var femte invånare (20 procent) i Östra Göinge kommun är utrikes född. Av invånare i åldern 65 år och äldre är 9 procent utrikes födda.  

  De elva vanligaste födelseländerna utöver Sverige för invånare 65 år och äldre i Östra Göinge kommun är, i storleksordning: Finland, Danmark, Jugoslavien, Polen, Tyskland, Syrien, Ungern, Bosnien och Hercegovina, Norge, Irak samt Rumänien. Totalt 252 invånare. 

  Av invånare i kommunen med en diagnostiserad kognitiv sjukdom är 6 procent utrikes födda. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.