Kognitiv utredning genom tolk

För personcentrerad och patientsäker kognitiv testning och utredning vid misstänkt demenssjukdom kan tillförlitlig verbal kommunikation vara avgörande för utredningens resultat. Om personal och patient inte talar samma språk ska tolk beställas.

Film - Kognitiv utredning genom tolk

Kognition och migration har gjort en informationsfilm om kognitiv utredning genom tolk. Filmen riktar sig till både vårdpersonal och tolk. Ett tips är att boka tolken ca 15 min innan besöket startar och låta tolken se filmen som är åtta min.

Film - Kognitiv utredning genom tolk

Minnestolk

Kognition och migration utbildar tolkar om kognitiv svikt och de mest förekommande demenssjukdomarna och hur kognitiv testning genomförs. I dagsläget finns cirka 90 minnestolkar i arton olika språk. Minnestolk beställs via aktuell tolkleverantörs hemsida.

 • Arabiska
 • Bosniska
 • Dari
 • Finska
 • Kantonesiska
 • Kroatiska
 • Makedonska
 • Mandarin
 • Pashto
 • Persiska
 • Polska
 • Ryska
 • Serbiska
 • Somaliska
 • Sorani
 • Spanska
 • Turkiska
 • Vietnamesiska

Tolkade möten

Läs mer om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller vid tolkade möten och ta del av kunskapsstöd som gör dig till en bättre tolkanvändare.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.