Möten med patienter, anhöriga och personal

Kognition och migration möter regelbundet personer med kognitiv sjukdom, deras anhöriga och personal för att lyfta fram deras perspektiv och erfarenheter av personcentrerad vård, med fokus på utrikes födda.

I Kognition och migrations rapport "Mötet i fokus" berättar personer med kognitiv sjukdom, anhöriga och personal om sina tankar och erfarenheter av god vård och omsorg inom demensvården.

Rapport - Mötet i fokus

Rapporten "Ett anhörigstöd för alla?" är en fördjupning av Kognition och migrations tidigare arbete med att synliggöra anhörigas röst. I en regional kartläggning undersöktes om det anhörigstöd som erbjuds i de skånska kommunerna är ett anhörigstöd för alla.

Rapport - Ett anhörigstöd för alla?

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.