Kommunikationsstöd e-tjänster

Vi behöver beskriva varumärket 1177 på ett enhetligt sätt, oavsett vem som kommunicerar. Riktlinjerna är ett stöd för dig som kommunicerar om e-tjänsterna.

Kommunikation med vårdpersonal

Stöd för hur du ska uttrycka dig när du riktar dig till vårdpersonal.

Kommunikation med invånare

Stöd för hur du ska uttrycka dig när du riktar dig till invånare och patienter. 

Budskapsplattform

Budskapen är till för att ge stöd och för att inspirera. Formuleringarna har skrivits utifrån det generella uppdraget som är lika för alla regioner.

Informationsmaterial

Material som stöd i mötet med patienten. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.