1177 Vårdguidens e-tjänster - informationsmaterial

Här finns beställningsinformation för det informationsmaterial som tagits fram kopplat till e-tjänsterna på 1177.se. Tanken är att materialet ska vara ett stöd för vårdpersonal i mötet med patienten.

Bilden visar folderns framsida

1177 Vårdguidens e-tjänster – folder

Foldern har utgått och kommer att ersättas med en motsvarande och uppdaterad information i utskriftsformat.

Foldern innehåller information om vilka e-tjänster som finns och hur man loggar in på 1177.se. 

På 1177.se hittar du motsvarande information.
Det går bra att skriva ut direkt från sajten.

1177 Vårdguidens e-tjänster

 

1177 Vårdguidens e-tjänster
– infokort Infokort med framsida och baksida.

Infokortet håller på att uppdateras och just nu går det inte att beställa.

Kortet är tvåsidigt, en sida med information om e-tjänsterna och en om 1177 Vårdguiden med utrymme att tipsa om till exempel ett sökord på 1177.se.

Infokortet beställs i 100-pack med max 500 st per beställning.

Artikelnummer: 25896

 

Bild på en mobiltelefon och e-tjänsterna på 1177.se1177 Vårdguidens e-tjänster – affisch

Informera patienterna om e-tjänsterna när de sitter och väntar på sin tur. Formatet är A3, 297 mm × 420 mm. Affischerna beställs styckvis.

Artikelnummer: 26547 

 

 

 

Material för utskrift 

Informationsmaterial Digitala kallelser Digitala kallelser

Gäller enbart verksamheter som skickar kallelser från PASiS. 

Just nu pågår en uppdatering av innehållet i materialet och därför finns det inte för utskrift.

A4
Folder

 

Informationsmaterial för digitala kallelser

Här finns material som informerar om digitala kallelser. Informationsmaterialet kan användas som affisch i väntrum. Det finns tre versioner som har samma text men olika bilder. Materialet finns i både A3 och A4. Gäller enbart verksamheter som skickar kallelser från PASiS. 

A3

Digitala kallelser A3 - bild på dam
Digitala kallelser A3 - bild på familj
Digitala kallelser A3 - bild på ungdom

A4

Digitala kallelser A4 - bild på dam
Digitala kallelser A4 - bild på familj
Digitala kallelser A4 - bild på ungdom

 

Informationsmaterial Hälsodeklaration  

Gäller främst för opererande verksamheter men kan även användas av andra verksamheter.

Just nu pågår en uppdatering av innehållet i materialet och därför finns det inte för utskrift.

A4 
Folder

 

Informationsmaterial Klamydiatest Klamydia

Klamydiatest riktar sig främst till hud-/STD-mottagningar, vårdcentraler, barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar.

Just nu pågår en uppdatering av innehållet i materialet och därför finns det inte för utskrift.

A4
Folder

Material för nedladdning

1177 Vårdguidens e-tjänster - digital väntrumsinformation

Att informera patienter om 1177 Vårdguidens e-tjänster via en digital väntrumsskärm sparar både på miljön och sänker kostnaderna för tryck och distribution. Ladda ner bilden för väntrumsskärmar i Power Point-format.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter