Utskrifter från journalen

En invånare kan beställa utskrifter från sin journal via 1177.se. Journalservice hanterar beställningar av utskrifter från journalen hos offentliga vårdgivare inom Region Skåne.

Om beställningen av utskrifter gäller en privat vårdgivare så är det den privata vårdgivaren som hanterar beställningen. 

Innan vi lämnar ut en utskrift från journalen gör Journalservice först en sekretessbedömning. Sekretessbedömningen handlar om att avgöra om det finns information som bör hållas hemlig eller skyddas från invånaren.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.