1177 tidbokning

1177 tidbokning ger invånaren möjlighet att boka, avboka och omboka tider direkt i vårdens tidbokningssystem via e-tjänsterna på 1177.

Invånarens bokning visas sedan för vårdpersonalen i tidboken. Mottagningen styr vilka tider som ska synas och vad de ska heta. All hantering av tider och tidstyper görs i vårdens tidbokningssystem. I dagsläget fungerar 1177 tidbokning för PASiS och PMO.  

För att starta med 1177 tidbokning finns två ärendetyper i 1177 att aktivera och att skriva villkorstext till: 

PASiS

 1. Boka tid direkt
 2. Bokade tider, av- och omboka direkt

Beroende på vad er mottagning erbjuder anpassar er e-tjänstesamordnare namnsättningen. Exempel: schemalägger du endast med synliga tider namnges tjänsten "Bokade tider". 

PMO

 1. Boka tid
 2. Bokade tider, av- och omboka

Överblick vilka tidbokstyper som är synliga på 1177.se och vilka tider som är av- och ombokningsbara (pdf)

Ärendetyper

Ärendetyperna Bokade tider, av- och omboka direkt eller av- omboka bokad tid online aktiveras när vården vill att invånaren ska kunna av- och omboka sin tid själv i e-tjänsterna på 1177. 

Ärendetypen Boka tid direkt eller Boka tid online aktiveras när invånare själva ska kunna boka tider direkt i vårdens tidbokningssystem. Det förutsätter att tiden har 1177-nivå 4 i PASiS eller att den i PMO är schemalagd med en tidbokningstyp som blir synlig i e-tjänsterna.

Bokade tider

Invånaren kan se sina bokade tider I inloggat läge på startsidan på 1177, under rubriken Bokade tider. Där visas invånarens samtliga bokade tider på alla enheter där 1177 tidbokning är aktiverad och där verksamheten inte dolt en bokning. Det går även att klicka sig in på mottagningar som har 1177 tidbokning aktiverad för att se sina bokade tider på varje enskild mottagning.

 • I PMO kan en ny tid bokas eller en befintlig tid ombokas till nuvarande dag.
 • I PASiS kan en befintlig tid av- och ombokas fram till 24 timmar innan den bokade tiden infaller. Nya bokningar och ombokningar kan tidigast bokas till dagen efter nuvarande dag.

Tänk på: 

 • Bokningsaktiviteter som görs av patienten själv, medför att det skapas meddelanden i patientens inkorg på 1177.se.
 • Det är viktigt att tider som presenteras för invånarna har enkla och beskrivande namn för att minimera felbokningar.
 • Du hittar mer information om tillämpning i PMO och PASiS i införandematerialet som är länkat längre ner på den här sidan.
  Tider som visas i e-tjänsterna kan vara bokade antingen av vården eller av patienten.
 • Det är inte alla tidbokstyper som går att göra synliga eller av- och ombokningsbara via 1177.

Öppen kallelse

Den mottagning som använder sig av tidboksystemet PASiS, kan via en så kallad Öppen kallelse erbjuda invånaren att boka sitt vårdbesök på egen hand. Invånaren presenteras ett begränsat urval av tider som mottagningen har valt att öppna upp i schemat. Den öppna kallelsen skickas till invånarens inkorg på 1177.se. 

Skillnaden mellan en öppen 1177 tidbokning (boka tid direkt) och en öppen kallelse är att vården själv kan styra vilka invånare som ska få möjligheten att boka en tid. En öppen kallelse kan till exempel fungera bra vid årskontroller och nybesök med remiss där patienten inte behöver förbereda sig på något särskilt sätt. 

Manual för öppen kallelse (pdf)

Införandematerial

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.