Triage - direktinläggning närsjukvård SUS Lund

Rekommendation 91 - Triage - direktinläggning närsjukvård SUS Lund inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Akutkliniken vid SUS-Lund har i samarbete med Falck Ambulans i Lund, RSPE och tre kommuner (Lund, Staffanstorp och Lomma), inlett ett pilotprojekt som går ut på att förbättra vården och korta väntetider för gamla och multisjuka patienter. Det är endast ambulanser vid Falck Ambulans i Lund som berörs av detta pilotprojekt i initialfasen

Projektansvarig vid Falck Ambulans i Lund är Karen Bjerregård.

Utvärdering av initialfasen sker mars 2011.

Genomförande

De patienter som inkluderas i denna vårdkedja är äldre multisjuka patienter som:

  1. Har starkt behov av sjukvård och men ej är i behov av behandling på akutmottagning.
  2. Är gröna enligt METTS och ej har misstänkt stroke, trauma eller fraktur.

Patienterna identifieras av primärvården, kommunal hemsjukvård (Lund, Staffanstorp och Lomma), i ambulans, och i triagefunktionen vid SUS-Lund akutmottagning.

Möjlighet till direktinläggning finns må-fre kl. 10:00-15:00 (ej helgdag). Då lämplig patient identifierats ifylls prehospital checklista och kontakt tas med ansvarig läkare vid Närsjukvården SUS-Lund 046-172209 tillval 5. Läkaren fattar beslut om ev. direkttransport (förbi akutmottagningen) till mottagande team på avd.

Då beslut om direktinläggning tagits tar ambulansteamet prover enligt förkryssad remiss.

Medarbetare vid ambulansen i Lund skall läsa projektplanen som finns i dokumentet:

Lean-projektet Närsjukvård direkt (pdf)

Skapad 2010-11-23 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 110720, 130910

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter