Mekaniska hjärtkompressioner - säkerhetsinformation om LUCAS

Rekommendation 41 - Mekaniska hjärtkompressioner - säkerhetsinformation om LUCAS inom ambulanssjukvården i Skåne.

Risk vid trafikolycka att LUCAS 2 delar sig och att överdelen utgör fara. Utrustningen är CE-godkänd. All fast monterad utrustning i ambulanser ska klara en kraftpåkänning av 10G. Detta innebär att överdelen med vikt på ca 5 kg skall klara en momentan dragbelastning på 50 kg. Överdelen är testad för över 100 kg belastning. Denna beräkning ger vid handen att LUCAS är säker.

Skapad 2006-10-17 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 080219,110720, 130910, 170809

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter