Medicinskt ansvar - allmänt

Rekommendation 39 - Medicinskt ansvar - allmänt inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Inom ambulanssjukvården i Region Skåne används flera olika sätt att arbeta för att verksamheten skall kunna fungera optimalt. På förekommen anledning finns det skäl att förtydliga det medicinska ansvaret. Det medicinska ansvaret för patienter som erhåller vårdinsats på plats kan vara av olika tidsrymd beroende på ärendets karaktär, t ex kan en patient med synkope ha bakomliggande hjärtsjukdom som senare kommer att visa sig. I andra fall t ex infektioner bortfaller i allmänhet de medicinska riskerna och ansvaret efter tillfrisknandet.

Genomförande

Det personliga medicinska ansvaret följer en linje som här presenteras med utgångspunkt från den enskilde medarbetaren:

Ambulanssjukvårdare/Specialistsjuksköterska/ i vissa fall läkare inom RLS (Regionala Läkarstödet) – Ansvarig överläkare hos leverantör – Chefläkare på RSPE – Socialstyrelsen.

Skapad 2006-10-17 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 090101, 110720, 130910, 141202, 160112

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter