Regionala utbildningsdagar

Direktiv 14 - Regionala utbildningsdagar inom ambulanssjukvården.

Syfte

Alla som är i operativ tjänst inom ambulanssjukvården och inom alarmerings- och dirigeringsfunktionen har obligatorisk kompetensutveckling i form av avtalsreglerade utbildningsdagar.

Arbetsgivaren/leverantören har huvudansvar för att medarbetaren på individnivå erhåller 10 utbildningsdagar årligen.

Av dessa 10 utbildningsdagar/medarbetare ansvarar leverantören/egen verksamhet för minst 4 dagar och RSPE för minst 6 dagar. Introduktionsutbildning för nyanställda kan första anställningsåret motsvaras av dessa utbildningsdagar.

För medarbetare inom dirigerings- och alarmeringsfunktionen gäller 2 dagar/medarbetare 18 månader från avtalsstart och därefter 2 dagar/år och medarbetare.

Genomförande

Redovisning av måluppfyllelsen skall ske kvartalsvis i samband med avtalsuppföljning. Redovisningen skall innefatta både individuell måluppfyllelse och beskriva vilken utbildning som genomförts. Det skall tydligt framgå vad som räknas som regional utbildning och vad som är arbetsgivarens egen interna utbildning. Samtliga 10 utbildningsdagar skall registreras digitalt

Enligt gällande avtal riktas de regionala utbildningar i första hand på behandlingsriktlinjer, regionala vårdprogram och vårdkedjor, katastrofmedicinska utbildningar och övningar. Exempel på utbildningar som tidigare omfattats av regionala utbildningsdagar och nu ingår i leverantörens/ egen verksamhets ansvar är hospitering, kurser konferenser, konceptutbildningar och lokala övningar. Undantag kan gälla hospiteringar som kopplas till en speciell utbildningsdag. Kan godkännas efter kontakt med RSPE Utbildning.

Skapad 2005-01-01 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 091230, 110209, 110714, 121101, 130102, 130908, 140724, 150318, 151026, 170825

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter