Regionala Läkarstödet (RLS)

Direktiv 67 - Regionala Läkarstödet (RLS) inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

En strukturerad och systematisk kommunikation per telefon är av stort värde och föranleder följande klargöranden.

Genomförande

Ambulansteamen är välkomna att ringa för diskussion, stöd och beslut i alla kliniska situationer, t ex triage, ordination av läkemedel, kontakt i enlighet med vårdprogram eller guidelines och i övriga situationer då teamen vill ha stöd. RLS nås dygnet runt/året runt.

Vid triagering till annan vårdnivå än akuten skall ambulansteamen kontakta RLS för diskussion. Undantag finns, se direktiv 101

Vid konsultation skall rapport ske enligt "Rapporteringsmall till RLS".

Övrigt


RLS-rutiner finns i särskilt dokument och kan begäras ut från RLS-ansvarig.

I de fall patienten ej har svenskt personnummer är det viktigt att RLS-läkaren dokumenterar fullständigt ärendenummer.

Skapad 2010-01-26  (Ersätter Informationsblad 74) av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 110721, 120901, 120911, 121106, 130906, 140219, 150109, 170613, 171016

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter