Patientnära utrustning

Direktiv 7 - Patientnära utrustning inom ambulanssjukvård i Skåne.

Syfte

Att medicinteknisk patientnära utrustning ska bli likvärdig och samordnad i den prehospitala akutsjukvården och medicinska, tekniska och utbildningsmässiga aspekter beaktas . Följande rutin skall användas.

Genomförande

  1. Förslag om att pröva, modifiera eller inköpa patientnära utrustning skall diskuteras med ansvarig överläkare i det distrikt där förslaget om prövning/modifiering/inköp väckts.
  2. Ärendet tas därefter upp i regionalt läkarkollegium.
  3. Ärendet föredras därefter i relevanta fall för ledningsgruppen på RSPE och verksamhetschefen beslutar om eventuellt regionalt införande.

Skapad 2006-10-17 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 071210, 090101, 110711, 130906, 140513, 170825

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter