Kvittering och påbörjande av uppdrag

Direktiv 35 - Kvittering och påbörjande av uppdrag inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

För att klargöra tidsramarna för uppdrag av olika prioritet. 

Genomförande

Samtliga ärenden kvitteras via ISPASS/RAKEL statusrapportering. 

  • Prio 1 – Kvitteras och påbörjas inom 90 sekunder.
  • Prio 2 – Kvitteras och påbörjas inom 4 minuter.
  • Prio 3 – Kvitteras inom 4 minuter och skall utföras så snart som möjligt.

Då uppdraget kvitteras är ambulanspersonalen ansvarig för att uppdraget påbörjas inom stipulerad tid.
Om förhinder till att utföra uppdraget inom dessa tider uppstår måste larmad resurs ta kontakt med dirigent för att denna ska bli uppmärksamman om det försenade uppdraget samt kunna göra en ny bedömning kring lämpligaste ambulans. Detta ska ske i undantagsfall.

Använd status "Uppdatera Ärende" för att se om SOS-Alarm AB har kompletterat larminformationen, innan talbegäran görs till SOS-Alarm AB. Talkommunikation görs restriktivt och skall hållas kort, och alltid på tilldelad talgrupp.

Vid samverkansärenden skall kommunikationen endast innehålla sådan information som är relevant för alla organisationer.

Skapad 2006-11-27 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 090101, 110719, 120523, 130422, 130610, 130910, 170505, 171016

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter