Skånelistan 2019

Rekommenderade läkemedel från Läkemedelsrådet.

Skånelistan baseras på slutsatser från Läkemedelsrådets terapigrupper. Urvalskriterierna för rekommendationerna är i första hand medicinsk dokumentation och beprövad erfarenhet.

Varför/varför ej på listan? Svaret hittar du i bakgrundsmaterial till
Skånelistan, likväl som behandlingsråd, varningar och doseringar. Nästa nyreviderade lista utkommer 1 januari 2020.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter