LAG stroke/TIA, för införandet av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp

Lokal arbetsgrupp (LAG) för stroke/TIA för införandet av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp.

LAG stroke/TIA planerar införandet samt utgör ett stöd för verksamheterna i införande och uppföljning. Arbetet inleds med analys av nuläget i förhållande till vårdförloppet. Därefter beskrivs förslag på åtgärder som vårdens verksamheter kan behöva genomföra. Arbetsgruppen tar sedan, utifrån uppdrag från LPO, fram en handlingsplan som stöd till verksamheterna.

Kontaktuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.