LPO nervsystemets sjukdomar

Lokalt programområde (LPO) för nervsystemets sjukdomar.

LPO nervsystemets sjukdomar ska arbeta för att stärka patientens hela omhändertagande från insjuknande, via diagnostik och eventuell akutvård, behandling till den ibland livslånga uppföljningen.

Nervsjukdomar är sjukdomstillstånd i det centrala och perifera nervsystemet. Hit hör sjukdomar i hjärnan, ryggmärgen, kranialnerverna, nervrötterna, det autonoma nervsystemet, nerv-muskelförbindelsen och musklerna.

Medlemmar

Lokala arbetsgrupper (LAG)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!