Kontaktuppgifter biobankssamordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till biobankssamordnare i Södra sjukvårdsregionen.

Region Halland
Biobankssamordnare
Klinisk patologi och cytologi Halland
Hallands sjukhus
Halmstad 301 85 Halmstad

Region Kronoberg
Biobankssamordnare
Klinisk patologi och cytologi
Strandvägen 8
Centrallasarettet
352 34 Växjö

Region Blekinge
Biobankssamordnare
Laboratoriemedicin Klinisk Kemi och blodcentral
Blekingesjukhuset
371 85 Karlskrona

Region Skåne
Biobankssamordnare
Regionalt biobankscentrum,
Södra sjukvårdsregionen,
Scheeletorget 1,
223 81 Lund
RBCSYD@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.