Logga för Region Blekinge, Region Halland, Region Kronoberg och Region Skåne

Regionalt biobankscentrum Syd (RBC Syd)

RBC Syd är ett stöd för verksamheter i frågor som berörs av biobankslagen inom Södra sjukvårdsregionen, det vill säga Region Skåne, Region Halland, Region Kronoberg och Region Blekinge.

Vad gör RBC Syd?

  • Handlägger biobanksansökningar för prov som tas inom Region Skåne och för multicenterstudier där prov samlas in i flera regioner och huvudansvarig forskare finns i Södra sjukvårdsregionen.

  • Hanterar samtyckesärenden för biobanksprov, som till exempel Nej-talonger. Dessa kan användas av provgivare för att ändra eller begränsa hur sparade prov får användas eller ta tillbaka samtycke för det sparade provet.

  • RBC Syd (Regionalt biobankscentrum för Södra sjukvårdsregionen) inrättades 2004 och ingår i verksamhetsområdet AMM Syd och Biobank vid förvaltningen för Medicinsk service, Region Skåne.

    RBC Syd är en solidariskt finansierad verksamhet med uppdrag från Södra regionvårdsnämnden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.