Regionalt biobankscentrum Syd (RBC Syd)

RBC Syd är ett service- och kompetenscentrum för alla inom Södra sjukvårdsregionen som berörs av biobankslagen, till exempel vårdgivare, provgivare, forskare, läkemedelsföretag och allmänhet. Södra sjukvårdsregionen består av Region Skåne, Region Halland, Region Kronoberg och Region Blekinge.

För dig som forskar

På skane.se hittar du information om hur du går tillväga för att förvara eller plocka ut ett prov från Region Skånes biobank. Du hittar också information om hur du gör en biobanksansökan samt vad som gäller för biobanksprov och samtyckte. 

Region Skånes biobank (skane.se)

Det här gör RBC Syd

RBC Syds ger rådgivning i biobanksfrågor, deltar i nationell samverkan och hanterar biobanksansökningar och samtyckesärenden.

Rådgivning

Ger rådgivning och besvarar frågor som rör upprättande av biobanksavtal och villkor för tillgång till prov för forskning och klinisk prövning.

Biobanksansökningar

Handlägger och beslutar om biobanksansökningar avseende prov som förvaras eller finns sparade i Region Skånes biobank. Detsamma gäller ändringar av pågående multicenterstudier där huvudansvarig forskare finns i Södra sjukvårdsregionen.

Samtyckesärenden

Hanterar samtyckesärenden för biobanksprov som tas vid vård och behandling. 

Nationell samverkan

Deltar i en nationell gemensam process för ansökan av kliniska prövningar med granskning av ansökningar utifrån biobankslagen. Det nationella samarbetet innefattar även samverkan rörande biobanksfrågor och tillämpning av biobankslagen med dess föreskrifter tillsammans med övriga fem regionala biobankscentrum genom Biobank Sverige. 

I RBC Syds uppdrag ingår också att ansvara för regionens del av Svenska biobanksregistret (SBR), som är ett spårbarhetsregister för biobanksprov.

På Biobank Sveriges webbplats finns gemensamma nationella dokument och riktlinjer.

Biobank Sveriges webbplats (biobanksverige.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.