Regionalt biobankscentrum Syd (RBC Syd)

RBC Syd är ett stöd för verksamheter i frågor som berörs av biobankslagen inom Södra sjukvårdsregionen. Södra sjukvårdsregionen består av Region Skåne, Region Halland, Region Kronoberg och Region Blekinge.

Det här gör RBC Syd

  • Handlägger biobanksansökningar för prov som ska förvaras i Region Skånes biobank.
  • Handlägger ändringar av pågående multicenterstudier där prov samlas in i flera regioner och huvudansvarig forskare finns i Södra sjukvårdsregionen.
  • Granskar ansökningar för kliniska prövningar utifrån biobankslagen.
  • Hanterar samtyckesärenden för biobanksprov som tas vid vård och behandling.
  • Deltar i utvecklingen av Svenska biobanksregistret (SBR).

Om RBC Syd

RBC Syd inrättades 2004. Det ingår i verksamhetsområdet AMM Syd och Biobank vid förvaltningen för Medicinsk service, Region Skåne.

RBC Syd är en solidariskt finansierad verksamhet med uppdrag från Södra regionvårdsnämnden.

RBC Syds uppdragsbeskrivning (pdf)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.