Biobanksansökan

Om du planerar att använda biobanksprov för forskning och därmed vill få tillgång till prov i svenska biobanker, krävs ett biobanksavtal. Detta gäller även om du vill samla in prov för vård eller till en forskningsstudie.

Biobanksansökningar gällande prov som tas i Region Skåne eller finns sparade i Region Skånes biobank, samt multicenterstudier där huvudansvarig forskare finns i Södra sjukvårdsregionen skickas till RBC Syd.

Ansökningar gällande prov som tas eller förvaras inom Region Blekinge, Region Halland och Region Kronoberg skickas till biobankssamordnaren för respektive region.

Vilken blankett ska jag välja? 

På Biobank Sverige finns aktuella versioner av blanketter och dokument. Där finns en blankettväljare som hjälper dig att välja rätt ansökningsblankett samt instruktioner över hur du fyller i ansökan och vad den behöver innehålla. I ordlistan hittar du förklaringar på begrepp inom biobanksområdet.

Tänk på detta innan du skickar in din ansökan

  • Se till att alla relevanta bilagor är med i ansökan och att du har senaste version av blanketten. En komplett ifylld ansökan förkortar handläggningstiden.

  • RBC Syd kan signera följande blanketter elektroniskt:
  1. Biobanksavtal: L1

  2. Biobanksavtal enligt multicenterprincipen: N1a, N2, N4

  3. MTA: L2a1, L2a2, L2a3.

    Observera att e-signering är ett alternativ enbart om alla ingående parter har möjlighet att signera elektroniskt. Ansökan måste inkomma till RBC Syd i Word-format. När ansökan är klar för godkännande startas en signeringsrunda av RBC Syd via Adobe Sign. Du som ska signera följer länken som du får via mejl samt medföljande instruktioner för signering.
  • Ta kontakt med biobanksavdelningsansvarig för aktuell biobanksavdelning där provsamlingen kommer att inrättas. Detta för att säkerställa att biobanksavdelningen har möjlighet att ta emot och förvara proverna samt eventuellt upprätta överenskommelse om förvaring.

Kontaktuppgifter

Du hittar kontaktuppgifter till biobankssamordnare i Södra sjukvårdsregionen och övriga regioner på sidan länkar och kontaktuppgifter.

Du är alltid välkommen att kontakta RBC Syd vid frågor och för rådgivning inför din ansökan eller under ansökningsprocessen. E-postadress: RBCSYD@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.