Biobanker

En biobank består av en eller flera provsamlingar med mänskligt material, insamlat och förvarat för ett eller flera ändamål samt information om detta material. Ändamålen kan vara framtida vård och behandling, forskning, utveckling eller utbildning.

Det finns runt 450 biobanker registrerade hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg). De största provsamlingarna finns inom regionernas biobanker.

Förutom biobanker hos regionerna och universiteten finns biobanker hos privata vårdgivare, privata laboratorier, läkemedels- och medicintekniska företag samt hos några myndigheter.

Mer information om biobanker i Sverige (biobanksverige.se)

Biobanksavdelningar i Södra sjukvårdsregionen

Region Skånes biobank innefattar ett 30-tal biobanksavdelningar. Vilken biobanksavdelning som är lämpligast för förvaring av en provsamling beror på vilken verksamhet som samlar in proven och biobanksavdelningens möjlighet att ta emot och förvara proven.

Biobanksavdelningar i Södra sjukvårdsregionen (pdf)

Rådgivning för val av biobanksavdelning

Är du osäker på vilken biobanksavdelning du ska välja kan du kontakta RBC Syd för rådgivning via rbcsyd@skane.se. Där kan du även få kontaktuppgifter till biobanksavdelningsansvarig.

Region Skånes biobanks gemensamma enhet för förvaring

Biobanksavdelning 47 (BD47) vid centrala biobankenheten (CBE) är Region Skånes biobanks gemensamma enhet för förvaring av biobanksprov och erbjuder förvaring enligt överenskommelse.

Vid önskemål om förvaring av biobanksprov vid BD47 kontaktas verksamheten via RS136BD47@skane.se.

Upprätthålla en kvalitetshandbok

Alla biobanksavdelningar behöver upprätta en kvalitetshandbok. Detta för att säkerställa att det finns rutiner för hur prov tas om hand, förvaras och används så att kvalitet, spårbarhet och säkerhet tillgodoses i enlighet med biobankslagen. En mall för kvalitetshandboken finns att hämta i Dok-IT. Det går också bra att kontakta RBC Syd och få mallen sänd via epost.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.