Biobanker

En biobank består av en eller flera provsamlingar med mänskligt material, insamlat och förvarat för ett eller flera ändamål samt information om detta material. Ändamålen kan vara framtida vård och behandling, forskning, utveckling eller utbildning.

Det finns runt 450 biobanker registrerade hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg). De största provsamlingarna finns inom regionernas biobanker.

Förutom biobanker hos regionerna och universiteten finns biobanker hos privata vårdgivare, privata laboratorier, läkemedels- och medicintekniska företag samt hos några myndigheter.

Var kan man förvara biobanksprov?

Region Skånes biobank innefattar ett 30-tal biobanksavdelningar. Vilken biobanksavdelning som är lämpligast för förvaring av en provsamling beror på vilken verksamhet som samlar in proven och biobanksavdelningens möjlighet att ta emot och förvara proven.

Är du osäker på vilken biobanksavdelning du ska välja kan du kontakta RBC Syd för rådgivning via rbcsyd@skane.se. Där kan du även få kontaktuppgifter till biobanksavdelningsansvarig.

Biobanksavdelning 47 (BD47) vid centrala biobankenheten (CBE) är Region Skånes biobanks gemensamma enhet för förvaring av biobanksprov och erbjuder förvaring enligt överenskommelse.

Vid önskemål om förvaring av biobanksprov vid BD47 kontaktas verksamheten via RS136BD47@skane.se.

För tillgång till dokumentet "Kvalitetshandbok för biobanksavdelning inom Södra sjukvårdsregionen", kontakta RBC SYD via rbcsyd@skane.se.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.