Beställ medicinsk service – Kundkoder

Kundkod, tidigare benämnd MG-kod, ska användas vid beställning av medicinsk service från Region Skånes laboratoriemedicin (laboratorier, blodcentraler) samt bild och funktionsmedicin. Du som har avtal med Region Skåne har i samband med att avtalet skrevs fått Kundkod. Koden gäller till dess avtalet upphör.

Varje Kundkod är unik

Alla förändringar som exempelvis adressändring, namnändring, ändrat betalningsansvar, organisationsnummer och liknande ska meddelas till hsa.1177@skane.se

Beställning av ny Kundkod

Behöver du få en ny Kundkod upplagd så kan du beställa en via något av följande formulär:

För Region Skånes enheter

När du har fått ny Kundkod ansvarar du för att informera de journalsystem där Kundkoden används. Se också till att meddela oss, de kundkoder som inte används längre så att de stängs.

Beställ ny Kundkod för Region Skånes enheter

Ändring av Kundkod

Behöver du uppdatera eller ändra uppgifter på en befintlig Kundkod kan du beställa en ändring med hjälp av följande formulär:

Beställ en ändring av befintlig Kundkod

Om du glömt din Kundkod

För dig som har verksamhet inom regionens brandvägg:

Sökformulär för kundkoder 

För dig som inte kan använda sökformuläret:
hsa.1177@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.