Beställ medicinsk service – Kundkoder

Kundkod, tidigare benämnd MG-kod, ska användas vid beställning av medicinsk service från Region Skånes laboratoriemedicin (laboratorier, blodcentraler) samt bild och funktionsmedicin. Du som har avtal med Region Skåne har i samband med att avtalet skrevs fått Kundkod. Koden gäller till dess avtalet upphör.

Varje Kundkod är unik

Alla förändringar som adressändring, namnändring, ändrat betalningsansvar och liknande ska meddelas (se Kontakt). Region Skåne annonserar aktuella upphandlingar med tillhörande förfrågningsmaterial via en upphandlingstjänst.

Beställning av ny Kundkod

Behöver du få en ny Kundkod upplagd så kan du beställa en via något av följande formulär:

För offentlig verksamhet/forskning i Region Skåne

När du har fått ny Kundkod ansvarar du för att informera de journalsystem där Kundkoden används. Se också till att den gamla Kundkoden stängs efter det att beställda prover besvarats.

Ändring av Kundkod

Behöver du uppdatera eller ändra uppgifter på en befintlig Kundkod kan du beställa en ändring med hjälp av följande formulär:

Om du glömt din Kundkod

För dig som har verksamhet inom regionens brandvägg:

För dig som inte kan använda sökformuläret:
hsa.1177@skane.se

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter