Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Beställ medicinsk service – Kundkoder

Kundkod, tidigare benämnd MG-kod, ska användas vid beställning av medicinsk service från Region Skånes laboratoriemedicin (laboratorier, blodcentraler) samt bild och funktionsmedicin. Du som har avtal med Region Skåne har i samband med att avtalet skrevs fått Kundkod. Koden gäller till dess avtalet upphör.

Varje Kundkod är unik

Alla förändringar som adressändring, namnändring, ändrat betalningsansvar och liknande ska meddelas (se Kontakt). Region Skåne annonserar aktuella upphandlingar med tillhörande förfrågningsmaterial via en upphandlingstjänst.

Beställning av ny Kundkod

Behöver du få en ny Kundkod upplagd så kan du beställa en via något av följande formulär:

För offentlig verksamhet/forskning i Region Skåne

När du har fått ny Kundkod ansvarar du för att informera de journalsystem där Kundkoden används. Se också till att den gamla Kundkoden stängs efter det att beställda prover besvarats.

Ändring av Kundkod

Behöver du uppdatera eller ändra uppgifter på en befintlig Kundkod kan du beställa en ändring med hjälp av följande formulär:

Om du glömt din Kundkod

För dig som har verksamhet inom regionens brandvägg:

För dig som inte kan använda sökformuläret:
hsa.1177@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!