Beställ medicinsk service – Kundkoder

Kundkod, tidigare benämnd MG-kod, ska användas vid beställning av medicinsk service från Region Skånes laboratoriemedicin (laboratorier, blodcentraler) samt bild och funktionsmedicin. Du som har avtal med Region Skåne har i samband med att avtalet skrevs fått Kundkod. Koden gäller till dess avtalet upphör.

Varje Kundkod är unik

Alla förändringar som adressändring, namnändring, ändrat betalningsansvar etc. ska meddelas (se "Kontakt").

Region Skåne annonserar aktuella upphandlingar med tillhörande förfrågningsmaterial via en upphandlingstjänst.

Beställning av ny Kundkod/ MG-kod:

Behöver du få en ny Kundkod/ MG-kod upplagd så kan du beställa en via något av följande formulär:

Har du glömt din Kundkod/ MG-kod?

För dig som har verksamhet inom regionens brandvägg:
Sökformulär för kundkoder 

För dig som inte kommer in i sökformuläret ovan:
Contact

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter