Mina planer (vårdplanering)

Information om Samordnad vårdplanering (SVPL) och Samordnad Individuell Plan (SIP) 

SVPL och SIP

 • Vad är SVPL och SIP

  Utskrivningsklar från sjukhus – Samordnad vårdplanering

  Vid samordnad vårdplanering överförs det medicinska ansvaret från slutenvård till öppenvård, vanligen den vårdcentral där patienten är listad. Den samordnade vårdplaneringen blir härmed ett av de viktigaste stegen i vårdkedjan för patienten/vårdtagaren i den gemensamma vård- och rehabiliteringsprocessen.

  Vårdplaneringen ska resultera i en samordnad vårdplan som beskriver vilka insatser slutenvård, öppenvård och kommun ska ge patienten i anslutning till utskrivning. Den samordnade vårdplanen omfattar den första tiden efter utskrivning från slutenvården. Finns därefter fortsatta vårdbehov som behöver samverkan, skall en Samordnad individuell plan upprättas.

  Samordnad Individuell Plan

  En Samordnad Individuell Plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården och när samordning av insatser kring en enskild individ behövs. En SIP behöver inte föregås av en slutenvårdsepisod utan kan med fördel användas som ett proaktivt verktyg.

  Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

  Vårdformen öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård förutsätter en fungerande samordning och planering mellan berörda huvudmän som skall erbjuda sjukvårdande och sociala insatser. För särskilda villkor vid dessa vårdformer se rutinbeskrivning för Samordnad vård och omsorgsplanering. Som komplement till rutinbeskrivningen gäller följande anvisningar:

  • Blanketterna för föreslagna särskilda villkor i samband med ansökan om öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård kan i nuläget inte hanteras i IT-stödet Mina planer. Blanketterna ska hanteras manuellt som tidigare, se blankett nedan. I den samordnade vårdplanen ska det framgå under vilken vårdform patienten befinner sig i och att det finns föreslagna särskilda villkor. Blanketten för de föreslagna särskilda villkoren är en journalhandling och ska scannas in enligt scanningrutin till Comprima. Information om aktuella villkor delges berörda parter i samband med utskrivning.

  • Uppföljning av den samordnade vårdplanen vid omprövning av öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård kan i dagsläget inte hanteras i IT-stödet Mina planer. Hanteringen av denna process ska ske enligt tidigare förfarande.

  Privat öppenvårdspsykiatri samt Habiliteringen

  De privata psykiatriska öppenvårdsmottagningarna använder i nuläget inte IT-stödet Mina Planer. I de fall privat psykiatrisk öppenvårdsmottagning eller enhet inom habiliteringen är mottagande part får den samordnade vård- och omsorgsplaneringen ske via manuell rutin. Manuell rutin hanteras enligt reservrutin.

 • Styrdokument
 • Blanketter
 • Patientinformation
 • Reservrutiner
 • Kontaktuppgifter
  • Region Skåne

   Irene Axman Andersson
   E-post: Contact
   Område: Simrishamns sjukhus
   Ersättare: Sara Kristiansson
   E-post:Contact

   Helena Machalek
   E-post: Contact
   Område: Sundets Läkargrupp i Bjärred
   Ersättare: vakant

   Kristina Olsson
   E-post: Contact
   Område. SUND
   Ersättare: Caroline Bengtsson
   E-post: Contact

   Emma Borgstrand
   E-post: Contact
   Område: SUND PV
   Ersättare: vakant

   Per Granvik
   E-post: Contact
   Område: SUND Psykiatri
   Ersättare: Rose-Marie Sandberg
   E-post: Contact

   Lena Jeppsson
   E-post: Contact
   Område: KRYH slutenvård
   Ersättare: Birgitta Landin
   E-post: Contact

   Lenita Landin
   E-post: Contact
   Område: KRYH PV
   Ersättare: Birgitta Landin
   E-post: Contact

   Anna Andersson
   E-post: Contact
   Område: SUS
   Ersättare: Ann Hansson
   E-post: Contact

   Lars Olofsson
   E-post:
   Contact
   Område: SUS PV
   Ersättare: Agneta Rosdahl
   E-post: Contact

   Christel Nilsson
   E-post: Contact
   Område: Hälsostaden
   Ersättare: Cecilia Aatola
   E-post: Contact

   Saerun Jonsdottir
   E-post: Contact
   Område: ASiH
   Ersättare: vakant

   Louise Roberts
   E-post: Contact
   Område: Koncernkontoret Region Skåne

  • Kommun

   Katarzyna Wisniewska
   E-post: Contact
   Område: Skåne NV
   Ersättare: Ebba Larsson
   E-post: Contact 

   Anneli Flink
   E-post: Contact
   Område: Skåne NO
   Ersättare: Gunilla Marcusson
   E-post: Contact 

   Peter Andreasson
   E-post: Contact
   Område: Skåne SV
   Ersättare: vakant

   Cecilia Perry
   E-post: Contact
   Område: Skåne SO
   Ersättare: Susanne Nilsson
   E-post: Contact

   Gunilla Ahlstrand
   E-post: Contact 
   Område: Skåne Mellersta
   Ersättare: Sara-Maria Karlström
   E-post: Contact

   Mia Svensson Burghard
   E-post: Contact
   Område: Malmö stad

   Catharina Finne
   E-post: Contact
   Område: Malmö stad IOF

   Jessika Sona
   E-post: Contact
   Område: Socialpsykiatri
   Ersättare: Åsa Lindberg
   E-post: Contact

   Thomas Wester
   E-post: Contact
   Område: Kommunförbundet Skåne

   Anna-Lena Fällman
   E-post: Contact
   Område: Kommunförbundet Skåne

   Titti Gohed
   E-post: Contact
   Område: Kommunförbundet Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter