Nutritionsportalen

Här hittar du information om det avtalade sortimentet av förbrukningsmaterial, hur du beställer och vart du vänder dig med frågor och synpunkter.

Här hittar du information av det avtalade sortimentet av speciallivsmedel

Utbildningsdag 5 november – enteral nutrition av vuxna

Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor och annan berörd personal som hanterar patienter med sondmatsbehandling inom Region Skåne och Skånes kommuner.

Till inbjudan

Gamla pumpen Compat Go

Avtalet med Compat Go-pumpen gäller inte längre. Pumparna ägs av Nestlé och ska därför returneras till dem snarast. Läs mer om hur du gör på blankett ”Retur till huvudlager av pump för enteral nutrition” som du hittar på denna sidan

Beställningsrutiner och sortiment

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter