Nutritionsportalen

Här hittar du information om det avtalade sortimentet av förbrukningsmaterial, hur du beställer och vart du vänder dig med frågor och synpunkter.

Här hittar du information av det avtalade sortimentet av speciallivsmedel

Gamla pumpen Compat Go

Avtalet med Compat Go-pumpen gäller inte längre. Pumparna ägs av Nestlé och ska därför returneras till dem snarast. Läs mer om hur du gör på blankett ”Retur till huvudlager av pump för enteral nutrition” som du hittar på denna sidan

Beställningsrutiner och sortiment

 • Löpande produktinformation

  Leveransproblem – ENFit-adapter

  2018-11-26
  Nr 25183 – produktionen av denna adapter upphör och kunder rekommenderas därför att beställa nr 26780 istället. Adaptern används för att koppla sondmatningsaggregat och/eller enteral spruta (ENFit) till v-sond eller gastrostomitub med konisk koppling.


  Compat Soft och Compat Fix utgår

  2018-10-25
  Nr 26145 och 26146 – produktionen av nutritionssonderna Compat Soft har upphört. Beställ Flocare nr 26504 respektive nr 26505 istället. Nr 19276 – produktionen av sondfixeringen Compat Fix har upphört. Beställ Naso-Fix nr 27128 istället.


  Produktförändring – gastrostomitub

  2018-08-20
  Nr 19689 – MicBolus 12 Fr byter till ENFit-koppling. Under hösten kommer även de andra storlekarna av gastrostomituber att få ENFit-fattning. Beställ på samma nummer.

  Förändringen innebär att sondmatningsaggregat passar utan adapter och att endast sprutor med ENFit-spets kan användas. Sprutorna finns i sex olika storlekar, 1-60 ml, se sid 5 i nutritionskatalogen


  Leveransförsening – enteral spruta ENFit

  2018-06-15
  Nr 26544 – enteral spruta Nutrifit 60 ml, ersätts tillfälligt (till och med vecka 29) med liknande spruta från Nutricia. Ersättning görs automatiskt.


  Leveransförsening - jejunostomiset

  2018-03-07
  Nr 16927 - Freka FKJ-set kan inte levereras förrän tidigast i november 2018. Det finns ingen alternativ produkt.

 • Produktkatalog

  Produktlista för speciallivsmedel - näringsprodukter

  Produktkatalog för enteral nutrition - förbrukningsmaterial (pdf)

  Vissa produkter ingår även i sortimentet som finns med i överenskommelsen mellan Region Skåne och Skånes kommuner.

  Kommunkatalogen (KVG) 

 • Så beställer du

  Beställare från Region Skåne

  Vid beställning av förbrukningsmaterial (sonder, aggregat, enterala sprutor, PEG och knappar) - beställ via Raindance Marknadsplats.

  Vid beställning av näringsprodukter eller speciallivsmedel - vänd dig till ditt sjukhuskök.

  För lån av nutritionspump - se lokal rutin för varje sjukhus.

  Beställare från Skånes kommuner  och privata aktörer med så kallat "hängavtal" - från 2017-09-04

  Vid beställning av förbrukningsmaterial (sonder, enterala sprutor, PEG och knappar) - beställ via OneMed´s webshop (gäller privat aktör).

  Vid beställning av näringsprodukter eller speciallivsmedel – beställ via Mediq’s webshop

  Manual för beställare i Mediq’s webshop (pdf, nytt fönster)

  För att kunna beställa krävs det inloggning med användarnamn, lösenord och kundnummer.

  Blankett för ny inloggning/ny kund mejlas till Contact. Du får ett bekräftelsemejl i retur efter cirka 2-3 arbetsdagar.

  Blankett för ny inloggning/ny kund (xlsx, nytt fönster)

  Blankett för avregistrering av kund (leveransadress) mejlas till Contact

  Blankett för avregistrering av kund (xlsx, nytt fönster)

  Varje leveransadress (patient, boende e t c) behöver ett eget kundnummer som används vid inloggning. Ett inloggningskonto kan därför inte vara kopplat till flera kundnummer, MEN flera inloggningskonton kan ha identiska användarnamn och lösenord, där endast kundnumret skiljer.

  För att att ändra användarnamn/lösenord på flera kundnummer mejlar du Contact.

 • Regler och riktlinjer

  Skånelistan

  Här kan du se vilka produkter Region Skånes terapigrupp rekommenderar vid olika indikationer

  Skånelistan speciallivsmedel och kosttilläggsguide

  Kostnadsansvar

  Kommunens respektive Region Skånes kostnadsansvar för förbrukningsmaterial (krysslistan) pdf

  Vårdhandboken

  Vårdhandboken, avsnitt Tillförsel av sondnäring

  Nutritionspärmen

  Här kan du läsa om kost vid olika sjukdomar och tillstånd, vid olika åldrar - både enteralt och parenteralt. Kapitel 16 handlar om enteral nutrition. 

  Nutritionspärmen - kapitel 16 - enteral nutrition

 • Nutritionspump

  Avtalad pump är Compat Ella och du förskriver den i Sesam LMN.

  Till pumpen hör aggregat som du beställer på nr 26330 (standard) eller 26329 (till nappflaska).

  Hjälpmedel Skåne ansvarar för nutritionspumparna.

  Beställning och retur av pumpar på Hjälpmedel Skåne

  Information om behörighet att beställa

 • Kontakt
  • Frågor om avtal

   Avtalsfrågor ställs till Koncerninköp, Region Skåne.

   Johan Backman, strategisk inköpare, telefon 040-675 38 42

  • Frågor om leveranser

   Speciallivsmedel

   Mediq’s kundservice via telefon 031-388 90 00 eller Contact

   Förbrukningsmaterial

   Region Skåne via telefon 39 000 eller Contact

   Kommuner (KVG) via Contact
   Endast frågor via mejl. I ditt mejl anger du:

   • datum - när beställningen faxades
   • patientens namn
   • ordinerande enhet

   Privata aktörer via OneMed’s kundservice, telefon 0770-111 115 eller Contact

  • Frågor om produkter

   Speciallivsmedel

   Kristina Hedenblad, produktchef Nutrition Mediq, via telefon 031-388 90 20 eller Contact.

   Anne Härle, produktkoordinator Hjälpmedel Skåne, via telefon 040-675-34 13 eller Contact.

   Förbrukningsmaterial

   Gunilla Berglund, materialkonsulent Koncerninköp, via telefon 040-675 30 33 eller Contact.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter