Nutritionsportalen

Här hittar du information om det avtalade sortimentet av förbrukningsmaterial, hur du beställer och vart du vänder dig med frågor och synpunkter.

Beställningsrutiner och sortiment

 • 2023-01-09

  Tillägg till avtal – konadapter

  Avtalat sortiment har utökats med 30066 adapter mellan kateter-konaspruta och ENFit-sond.

  2022-12-23

  Leveransförsening – gastrostomitub Compat ENFit

  29386 (16Fr) och 29388 (20Fr) beräknas resta till slutet av januari. Om möjligt välj andra produkter på avtal.

  2022-11-25

  Tillägg till avtal – gastrostomitub MIC Bolus ENFit

  Avtalat sortiment har utökats med gastrostomitub MIC Bolus ENFit som ett andrahandsval. Förstahandsval är gastrostomitub Compat ENFit.

  2022-11-21

  Leveransförsening – gastrostomiknappar

  Det är fortsatta leveransförseningar av gastrostomiknappar på grund av bland annat råvarubrist. Förseningarna förväntas pågå under första halvan av 2023.

  Ersättare sätts in i möjligaste mån, men om en storlek restar i Marknadsplatsen, välj i första hand motsvarande storlek i avtalat sortiment. Skulle exempelvis MiniOne singel 16Fr 2,0 cm resta - beställ MiniOne set 16Fr 2,0 cm eller Mic-Key set 16Fr 2,0 cm.

  Finns det ingen ersättare i samma storlek, välj om möjligt annan storlek.

  2022-11-11

  Tillägg till avtal

  • 29970 MiniONE matslang ENFit vinklad 90° 30 cm utan medicinport
  • 29971 MiniONE matslang ENFit vinklad 90° 60 cm utan medicinport
  • 29972 Slang Secur-Lok MIC-Key ENFit vinklad 90°, 30 cm, utan medicinport
  • 29973 Slang Secur-Lok MIC-Key ENFit vinklad 90°, 60 cm, utan medicinport
  • 29974 Compat Buddy matslang vinklad 90° 60 cm utan medicinport
  • 29975 Compat Buddy matslang vinklad 90° 30 cm utan medicinport

  2022-08-19

  Leveransproblem – gastrostomiportar

  Merparten av gastrostomiportarna har stora leveransproblem till följd av råvarubrist. Dessa får automatiska ersättare allt eftersom de beställs. Det kan hända att det levereras en singelförpackning i stället för ett set och vice versa, för att i största möjliga mån säkra att en gastrostomiport levereras i rätt storlek snarast möjligt.

  Problemen beräknas fortsätta en bit in på 2023.

 • Vissa produkter ingår även i sortimentet som finns med i överenskommelsen mellan Region Skåne och Skånes kommuner.

 • Beställare från Region Skåne

  Förbrukningsmaterial (sonder, enterala sprutor, PEG och knappar

  Beställ via Raindance Marknadsplats.

  Näringsprodukter eller speciallivsmedel

  Vänd dig till ditt sjukhuskök.

  Så gör du en akutbeställning

  Gör en beställning i Marknadsplatsen om du behöver en produkt snabbt. I samband med din beställning ringer du upp Mediqs kundtjänst på telefon 031-388 92 00 och aktiverar akutbeställningen. Ni kommer samtidigt överens om en leveranstid.

  Leverans sker från Mediq direkt till vårdenheten. Avgiften för en akutbeställning är 500 kronor. Avgiften läggs på fakturan.

  Beställare från Skånes kommuner och privata aktörer med avtal med Region Skåne eller någon skånsk kommun

  Förbrukningsmaterial (sonder, enterala sprutor, PEG och knappar

  Privata vårdgivare beställer via OneMed´s webshop.

  Kommunala vårdgivare beställer via Kommunkatalogen.

  Näringsprodukter eller speciallivsmedel

  Privata och kommunala vårdgivare beställer via Mediq’s webshop.

  För att kunna beställa krävs det inloggning med användarnamn, lösenord och kundnummer.

  Blankett för ny inloggning/ny kund mejlas till masterdata.kund@mediq.com. Du får ett bekräftelsemejl i retur efter cirka 2-3 arbetsdagar.

  Blankett för ny inloggning/ny kund (xlsx, nytt fönster)

  Blankett för avregistrering av kund (leveransadress) mejlas till masterdata.kund@mediq.com

  Blankett för avregistrering av kund (xlsx, nytt fönster)

  Varje leveransadress (patient, boende e t c) behöver ett eget kundnummer som används vid inloggning. Ett inloggningskonto kan därför inte vara kopplat till flera kundnummer, MEN flera inloggningskonton kan ha identiska användarnamn och lösenord, där endast kundnumret skiljer.

  För att ändra användarnamn/lösenord på flera kundnummer mejlar du masterdata.kund@mediq.com.

 • Avtalad pump är Compat Ella och du förskriver den i Sesam LMN.

  Följande gäller för aggregaten som används till Compat Ella nutritionspump:

  • Aggregatet till Compat Ella ska slängas efter varje avslutad måltid. Detta gäller både inom slutenvård, öppenvård samt hemsjukvård.
  • Av hygienskäl får inte aggregaten återanvändas till flera måltider.
  • Aggregaten går av konstruktionsskäl inte att rengöra.
  • Försök till återanvändning gör att nutritionspumpen (Compat Ella) kan skadas och börjar larma med felmeddelande. Detta i sin tur påverkar pumpens livslängd negativt och leder till ökade kostnader för Region Skåne.

  Det är av yttersta vikt att de användare och/eller vårdgivare som hämtar ut aggregat får den mängd som behövs för att kunna följa ovan riktlinjerna.

  Beställning och retur av pumpar på Hjälpmedel Skåne

  Information om behörighet att beställa

  Till pumpen hör aggregat som du beställer på nr 26330 (standard) eller nr 26329 (till nappflaska).

 • Skånelistan

  Här kan du se vilka produkter Region Skånes lokala arbetsgrupp (LAG) livsmedel för speciella medicinska ändamål rekommenderar vid olika indikationer.

  Kostnadsansvar

  Vårdhandboken

  Nutritionspärmen

  Här kan du läsa om kost vid olika sjukdomar och tillstånd, vid olika åldrar - både enteralt och parenteralt.

  Överrapportering av ordinerad nutritionsbehandling från Region Skåne till Skånes kommuner

  Riktlinje för hur överrapportering av ordinerad nutritionsbehandling från dietist i regional hälso- och sjukvård till sjuksköterska/klinisk dietist inom kommunal hälso- och sjukvård ska ske.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.