Nutritionsportalen

Här hittar du information om det avtalade sortimentet av förbrukningsmaterial, hur du beställer och vart du vänder dig med frågor och synpunkter.

Beställningsrutiner och sortiment

 • 2023-09-13

  Matslang MiniONE 60 cm vinklad utan medicinport

  29971 - beräknad leverans i slutet av oktober. Valbara alternativ är exempelvis MIC-KEY 29973 och 29974.

  2023-08-17

  Magsond med dubbellumen

  • 24124 (120 cm 16Fr) - beräknad leverans i början av september. Valbar ersättare är 24124-2 (PVC).
  • 24125 (120 cm 18Fr) - beräknad leverans i slutet av augusti. Valbar ersättare är 28209 (PVC).

  2023-08-11

  Matslang Compat Buddy

  29974 och 29975 - beräknad leverans i slutet av september. Välj om möjligt andra avtalade alternativ.

  2023-06-21

  Gastrostomiport knapp MiniOne Single 20Fr

  29365 - beräknad leverans i mitten av november. Valbar ersättare är 19348, gastrostomiport set MiniONE.

  2023-06-19

  Ny produkt på avtal

  30568 – enteral spruta ENFit 60 ml flergångs med tunn gummiring.

  2023-05-09

  Nasogas-Fix fixeringstejp för sond ersätter Naso-Fix

  30464 ersätter 29692.

  2022-11-21

  Leveransförsening – gastrostomiknappar

  Det är fortsatta leveransförseningar av gastrostomiknappar på grund av bland annat råvarubrist. Förseningarna förväntas pågå under hela 2023.

  Ersättare sätts in i möjligaste mån, men om en storlek restar i Marknadsplatsen, välj i första hand motsvarande storlek i avtalat sortiment. Skulle exempelvis MiniOne singel 16Fr 2,0 cm resta - beställ MiniOne set 16Fr 2,0 cm eller Mic-Key set 16Fr 2,0 cm.

  Finns det ingen ersättare i samma storlek, välj om möjligt annan storlek.

 • Vissa produkter ingår även i sortimentet som finns med i överenskommelsen mellan Region Skåne och Skånes kommuner.

 • Beställare från Region Skåne

  Förbrukningsmaterial (sonder, enterala sprutor, PEG och knappar

  Beställ via Raindance Marknadsplats.

  Näringsprodukter eller speciallivsmedel

  Vänd dig till ditt sjukhuskök.

  Så gör du en akutbeställning

  Gör en beställning i Marknadsplatsen om du behöver en produkt snabbt. I samband med din beställning ringer du upp Mediqs kundtjänst på telefon 031-388 92 00 och aktiverar akutbeställningen. Ni kommer samtidigt överens om en leveranstid.

  Leverans sker från Mediq direkt till vårdenheten. Avgiften för en akutbeställning är 500 kronor. Avgiften läggs på fakturan.

  Beställare från Skånes kommuner och privata aktörer med avtal med Region Skåne eller någon skånsk kommun

  Förbrukningsmaterial (sonder, enterala sprutor, PEG och knappar

  Privata vårdgivare beställer via OneMed´s webshop.

  Kommunala vårdgivare beställer via Kommunkatalogen.

  Näringsprodukter eller speciallivsmedel

  Privata och kommunala vårdgivare beställer via Mediq’s webshop.

  För att kunna beställa krävs det inloggning med användarnamn, lösenord och kundnummer.

  Blankett för ny inloggning/ny kund mejlas till masterdata.kund@mediq.com. Du får ett bekräftelsemejl i retur efter cirka 2-3 arbetsdagar.

  Blankett för ny inloggning/ny kund (xlsx, nytt fönster)

  Blankett för avregistrering av kund (leveransadress) mejlas till masterdata.kund@mediq.com

  Blankett för avregistrering av kund (xlsx, nytt fönster)

  Varje leveransadress (patient, boende e t c) behöver ett eget kundnummer som används vid inloggning. Ett inloggningskonto kan därför inte vara kopplat till flera kundnummer, MEN flera inloggningskonton kan ha identiska användarnamn och lösenord, där endast kundnumret skiljer.

  För att ändra användarnamn/lösenord på flera kundnummer mejlar du masterdata.kund@mediq.com.

 • Avtalad pump är Compat Ella och du förskriver den i Sesam LMN.

  Följande gäller för aggregaten som används till Compat Ella nutritionspump:

  • Aggregatet till Compat Ella ska slängas efter varje avslutad måltid. Detta gäller både inom slutenvård, öppenvård samt hemsjukvård.
  • Av hygienskäl får inte aggregaten återanvändas till flera måltider.
  • Aggregaten går av konstruktionsskäl inte att rengöra.
  • Försök till återanvändning gör att nutritionspumpen (Compat Ella) kan skadas och börjar larma med felmeddelande. Detta i sin tur påverkar pumpens livslängd negativt och leder till ökade kostnader för Region Skåne.

  Det är av yttersta vikt att de användare och/eller vårdgivare som hämtar ut aggregat får den mängd som behövs för att kunna följa ovan riktlinjerna.

  Beställning och retur av pumpar på Hjälpmedel Skåne

  Information om behörighet att beställa

  Till pumpen hör aggregat som du beställer på nr 26330 (standard) eller nr 26329 (till nappflaska).

 • Skånelistan

  Här kan du se vilka produkter Region Skånes lokala arbetsgrupp (LAG) livsmedel för speciella medicinska ändamål rekommenderar vid olika indikationer.

  Kostnadsansvar

  Vårdhandboken

  Nutritionspärmen

  Här kan du läsa om kost vid olika sjukdomar och tillstånd, vid olika åldrar - både enteralt och parenteralt.

  Överrapportering av ordinerad nutritionsbehandling från Region Skåne till Skånes kommuner

  Riktlinje för hur överrapportering av ordinerad nutritionsbehandling från dietist i regional hälso- och sjukvård till sjuksköterska/klinisk dietist inom kommunal hälso- och sjukvård ska ske.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.