Sårportalen

Här hittar du information om det avtalade produktsortimentet, hur du beställer och vart du vänder dig med frågor och synpunkter.

 • Löpande produktinformation

  Ny förpackningsdesign – Jobst kompression

  2019-01-18 Under våren kommer alla standard kompressionsprodukter att få ny design på förpackningen. Inga förändringar i övrigt.


  Produktändring – Pütterbinde -> Comprilan S

  2019-01-18
  Nr 305, 306, 2744 – kortsträcks kompressionsbinda byter från Pütterbinde till Comprilan S. Beställ på samma art nr.


  Leveransförsening/-förändring – Allevyn Gentle

  2019-01-18
  Allevyn Gentle och Allevyn Gentle Border i några storlekar ersätts tillfälligt av Mepilex och Mepilex Border på grund av leveransproblem. Allevyn Gentle kommer att få annan ytbeläggning som består av silikon istället för Soft-Gel. Förändringen genomförs successivt från februari och förpackningen blir då märkt med ”NEW”. Beställ på samma art nr.


  Leveransförsening – Allevyn Adhesive

  2019-01-18
  Nr 16755 – Skumförband Allevyn Adhesive 22,5x22,5 cm är leveransförsenat till vecka 6. Förslag på ersättningsprodukt är nr 18608, Tegaderm Foam Adhesive 19x22,2 cm


  Nytt avtal för produkter för sårbehandling

  2019-01-18
  Ett nytt avtal för förband och andra produkter för sårbehandling börjar gälla den 1 februari. Kortfattat om förändringarna:

  • Salvkompress: Jelonet ersätter Lomatuell (nya nummer)
  • Silikonkompress: Sipro ersätter Spycra
  • Sårgel: Purilon ersätter IntraSite Gel
  • Superabs.förband: DryMax ersätter Sorbion
  • Sårfilm på rulle: Opsite Flexifix ersätter Hydrofilm
  • Suturtejp, vit: Suturtejp Mediplast ersätter Steristrip R
  • Häfta silikon: Xericut ersätter Mepitac (nya nummer)
  • Foliekompress: ViTri Sårdyna esätter Solvaline N (nya nummer)

  Uppdaterad produktkatalog kommer inom kort.


  Nytt avtal för ortopediska förband från 3 december

  2018-11-27 Nytt avtal för ortopediska förband börjar gälla 3 december. Sortimentet framgår av produktkatalogen. På slutet finns även en lista över utgående produkter och förslag på ersättningsprodukter. Det blir förändringar bland följande produkter: gipssko, amputationsbinda, tubförband (latexfritt) och ställbara halskragar. Nyheter är: Delta-Cast Conformable (från 1 januari) och tvillingbandage.

  Produktkatalog ortopediska förband från 3 december


  Leveransförsening – skumförband Allevyn Gentle 10x10 cm

  2018-11-20
  Nr 23756 – förbandet levereras tidigast vecka 49. Under tiden hänvisas till nr 16207 Cutimed Siltec Plus.


  Leveransförsening – Sorbact kompress

  2018-11-13
  Nr 7869 och 8218 – leverantören har problem med steriliseringen och kan inte leverera förrän i december.

  Varje kund får beställa lämplig ersättare utifrån förutsättningar:

  • För måttligt vätskande sår: Sorbact abs.förband 7x9 (nr 18561) eller 10x10 (nr 18562), alt. Sorbact Foam 10x10 cm (24103)
  • För sparsamt vätskande sår: Sorbact gelkompress 7,5x7,5 cm (nr 27175)
  • För hudveck: Sorbact tamponad 5x200 (nr 7640) eller 10x200 cm (nr 19260)

  Leveransförsening – kohesiv binda Solifix 6cmx20m

  2018-10-31
  Nr 4487 (vit) - ersätts automatiskt med Mollelast Haft från 1 november.
  Nr 16731 (blå) - levereras i vecka 45.
  Nr 16732 (röd) - levereras tidigast i slutet av november. Ersätts inte eftersom det bara finns latexalternativ. Välj annan färg enligt ovan, alternativt annan bredd, se sid 20 i produktkatalogen

  Alternativ produkt till Solifix kan vara nr 317 Selefix (tunn elastisk binda) 6cmx4m.


  Produkt utgår – Exufiber tamponad

  2018-10-26
  Nr 25832 – av säkerhetsskäl tas tamponad Exufiber bort från sortimentet. Använd Aquacel Extra nr 14240 istället.


  Produkt utgår – Tegaderm 1616W

  2018-10-26
  Nr 18566 – produktionen av venkateterförbandet har upphört. Beställ Tegaderm IV Advanced 10x12 cm nr 27136 istället.


  Utökat förbandssortiment – Aquacel Extra

  2018-10-26
  Produktrådet har beslutat att ta in Aquacel Extra på avtal igen, då det visat sig att Exufiber inte har tillräckligt bra sammanhållande egenskaper. Aquacel Extra kan beställas på nr 27123-27125. Exufiber finns kvar och bör användas i första hand.


  Leveransförsening – Cavilon tvättlapp 3-1

  2018-09-07
  Nr 24950 – tvättlappen ersätts tillfälligt av Swash - en liknande hudskyddande tvättlapp. Levereras automatiskt.


  Leveransförsening – Xtrata, sårfilm 15 cm

  2018-09-07
  Nr 24980 – sårfilm på 15cm-rulle dellevereras under september. Ingen ersättningsprodukt finns, mer än andra bredder, till exempel nr 24979.


  Nytt avtal för NPWT, undertrycksbehandling av sår från 3 september

  2018-08-31
  Nytt produktområde är nu upphandlat. Avtalet för undertrycksbehandling omfattar pumpar (nät-, batteri- och mekaniskt drivna) samt förbandsmaterial och tillbehör till dem. Du beställer i Raindance marknadsplats. 

  Till produktkataloger

   

   

 • Produktkataloger

  Produktkatalogerna innehåller hela det avtalade sortimentet.

  Vissa produkter ingår även i sortimentet som finns med i överenskommelsen mellan Region Skåne och Skånes kommuner.

 • Så beställer du

  Offentliga vårdgivare

  Här loggar du in i Raindance - Marknadsplats (beställningar av förrådsartiklar via OneMed)

  Privata vårdgivare

  Här loggar du in i OneMed Webshop

  Kommunkund (KVG)

  Enligt rutin som är beskriven i Kommunportalen

  (När regionens vårdgivare ordinerar en behandling och därmed tar kostnadsansvaret för visst förbrukningsmaterial, medan kommunen beställer material och utför behandlingen.)

 • Lär dig mer om sårbehandling

  Utbildningstillfällen hösten 2018

  SUS-projektet "Sårbehandling i samverkan" erbjuder utbildning för ett förbättrat omhändertagande och korrekt behandling av svårläkta sår inom både sluten-, öppen- och primärvård.

  Utbildningen består av fristående dagar med olika teman och är avsedd för medarbetare inom SUS, och kommuner inom SUS upptagningsområde, men är även öppen för övriga medarbetare inom Skåne (region, privat och kommun).

  Åhörarkopior från utbildningsdagen den 15 november om trycksår

  Externa sidor

  Artiklar, böcker, tidsskrifter, guidelines och konsensusdokument 

  Övrigt

 • Avtalsinformation

  Under 2015 genomförde Region Skåne en innovativ upphandling av sårbehandlingsprodukter. Resultatet blev ett flexibelt avtal med sortimentsutveckling, hjälp att välja rätt produkt, miljöarbete och möjlighet till innovation - hela tiden med fokus på totalkostnad.

  Avtal tecknades med OneMed, som under hela avtalsperioden (till och med våren 2019) kommer förse oss med de produkter vi behöver för att på ett effektivt sätt behandla de sår vi har ansvar för.

  Under avtalstiden samarbetar leverantören med regionens Produktråd SÅR för att sortiment och arbete kontinuerligt ska optimeras ur flera aspekter, bland annat produktval, rutiner, kunskap, ekonomi och miljö.

  Det finns även möjlighet för andra användare att framföra synpunkter på fungerande och icke-fungerande produkter, antingen till någon på kontaktsidan eller genom att fylla i och mejla blanketten "Synpunkter på avtalad produkt".

  Sortimentet

  OneMed har i uppgift att tillhandahålla ett sortiment som hela tiden fyller de behov vi har för att behandla aktuella sår, vilket betyder att produkter kan tas bort, bytas ut och/eller komma till. Även helt nya produkter och behandlingar kan prövas för att antingen implementeras eller utvecklas.

  Utbildning/utställning

  Alla som behandlar sår ska kunna göra det på bästa sätt och kan då behöva utbildning, information och uppdaterade rutiner - både gällande aktuellt sortiment och dess användning samt nya produkter och ny forskning.

  Lär dig mer om sårbehandling

  Ekonomi

  Målet är att sänka totalkostnaden för sårbehandling, vilket till exempel kan innebära minskad förbrukning av material, färre omläggningar, kortare läkningstid och färre resor till/för patient/personal. Det betyder att vi ska använda rätt produkter på rätt sätt till rätt patient vid rätt tillfälle.

  Miljö

  Behandling av sår leder till miljöbelastning, både i form av avfall av produkter och förpacknings­material, men även i transporter av olika slag. Genom att minska användningen av miljöovänliga produkter vill vi bidra till förbättrad miljö. Även minskad totalförbrukning av omläggningsmaterial/förband bidrar till detta, liksom att erbjuda alternativ som kan minska antibiotika­användningen.

  Sammanfattning

  Målet är alltså att tillhandahålla ett sortiment som med hjälp av personal med rätt kompetens, används på ett optimalt sätt och därför ger en bättre ekonomi genom att läka såren snabbare och minska miljöbelastningen.

 • Produktråd SÅR

  Produktrådet består av ett tiotal sjuksköterskor från olika specialiteter inom regionens verksamheter.

  Produktrådets huvudsakliga uppgifter

  • Optimera sammansättningen av produkterna för sårbehandling som utgör erbjudet sortiment.
  • Identifiera och genomföra effektiviseringar och förbättringar avseende erbjudet sortiment och dess användning.
  • Säkerställa likvärdig kvalitet på produkterna vid produktoptimering.
  • Arbeta för att reducera totaltkostnaden för sårbehandling.

  Medlemmarnas roll i produktrådet

  Medlemmarna i produktrådet ska med sin bakgrund och verksamhetskompetens aktivt arbeta med att säkerställa att det sortiment som upphandlas och dess nyheter följer angivna kravspecifikationer i förfrågningsunderlaget.

  Medlemmarna ska ha ett regionalt synsätt och arbeta utifrån hela Region Skånes bästa för att uppfylla produktrådets mål och syfte.

  Medlemmarnas uppgift

  • Tillföra egen kompetens utifrån erfarenhet inom det aktuella området.
  • Medverka i arbete med leverantörsdialoger och kostnadsanalyser.
  • Medverka till att ta fram erforderliga underlag för utarbetande av kravspecifikationer.
  • Medverka vid tester samt utvärdering av nya produkter.
 • Kontakt

  Avtalsfrågor

  Materialkonsulent Gunilla Berglund, Koncerninköp
  Contact.

  Strategisk inköpare Daniel Richardsson Persson, Koncerninköp
  Contact

  Produktrådet

  Eva Bengtsson, Contact

  Lena Bengtsson, Contact

  Maria Ferens, Contact

  Henrik af Forselles, Contact

  Katarina Frick, Contact

  Christina Monsen, Contact

  Jeanette Norstedt, Contact

  Helen Sjövie, Contact

  Malin Wilson, Contact

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter