Sårportalen

Här hittar du information om det avtalade produktsortimentet, hur du beställer och vart du vänder dig med frågor och synpunkter.

Sårbehandlingsutbildning i Lund 21 mars inställd!

På grund av för få anmälda deltagare på Onemeds sårbehandlingsutbildning den 21 mars på C-blocket i Lund kommer utbildningen tyvärr att ställas in.

Här hittar du nästa utbildningstillfällen

Välkommen till utbildning i sårbehandling 3 april, 9 maj eller 12 juni

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter