Sårportalen

Här hittar du information om det avtalade produktsortimentet, hur du beställer och vart du vänder dig med frågor och synpunkter.

Information och länkar

 • Digitala halvdagsutbildningar för dig som arbetar med sårbehandling

  Utbildningskalendern har kompletterats med nio föreläsningar under 2022.


  Sårfilm m dyna Post-op Visible 10x15 cm

  2022-01-13
  25868 - oklart leveransdatum. Hänvisar till annan storlek i avtalat sortiment.


  Salvkompress Jelonet 5x5cm

  2022-01-13
  27319 - oklart leveransdatum. Hänvisar till annan storlek i avtalat sortiment.


  Sårfilm Opsite Flexifix 15 cm

  2022-01-13
  15454 - oklart leveransdatum. Hänvisar till Opsite Flexifix 12813 (10 cm) eller12812 (5 cm).


  Skumförband Biatain Silicon Border - tillfällig ersättare för Allevyn Gentle och Sitag Border

  2022-01-03, 2022-01-12
  29233-29241 - Biatain Silicon Border är tillfälligt tillagd i sortimentet. Anledningen är stora leveransproblem på Allevyn Gentle och Sitag Border. När Allevyn Gentle eller Sitag Border restar finns möjlighet att beställa Biatain Silicon Border. Se mer i produktkatalogen på sidan 7.


  Förband Tegaderm Absorbent 14,9x15,2 cm

  2021-12-10
  18555 - beräknad leverans 22 januari. Likvärdig ersättare saknas.


  Sårfilm med dyna Post-op VIsible 10x35 cm

  2021-12-10
  25872 - beräknad leverans 14 december. Välj annan storlek utifrån verksamhetens behov.


  Elastisk binda Bastos Viegas 15 cm

  2021-11-26
  28651 - oklart leveransdatum. Välj annan storlek utifrån behov.


  Skumförband Ligasano tamponad, rulle 3 meter, 0,3x5 cm

  2012-11-26
  12788 - beräknad leverans början december. Likvärdig ersättare saknas.


  Kolförband utan spärr Actisorb Plus 25

  2021-10-21
  Oklart leveransdatum. Valbar ersättare är kolförband med spärr Zorflex (sidan 11 i produktkatalogen).
  16759 (6,5x9,5 cm), 16760 (10,5x10,5 cm) och 16761 (10,5x19 cm).


  Skumförband Mepilex Transfer 20x50 cm

  2021-10-31
  17309 - oklart leveransdatum. Likvärdig ersättare saknas. Välj annan storlek.


  Cavilon Advanced 4-pack

  2021-09-17
  28452 Cavilon Advanced 4-pack restar på obestämd tid. Finns ingen likvärdig ersättare.


  Kompress gasväv 10x10 höggradigt rena, dispenser

  2021-08-25
  17540 - långtidsrestar. Finns ingen likvärdig ersättare. Välj annan kompress utifrån verksamhetens individuella behov. Det kommer fortsatt vara stora leveransproblem på gasvävskompresser.


  Häfta papper Micropore beige 2,5cmx9,1m utan hållare

  2021-07-30
  21707 - ersätts automatiskt med 21707-02 Häfta papper Micropore vit    2,5 cmx9,1 meter.


  Förb pol/sil Allevyn Gentle 15x15cm Border

  2021-07-30
  23763 - ersätts automatiskt med 23763-1 Förb pol/sil Biatain Silicon B  15x15 cm.


  Förb pol/sil Allevyn Gentle 10x10cm Border

  2021-07-30
  23761 - ersätts automatiskt med 23761-1 Förb pol/sil Biatain Silicon B 10x10 cm.


  Trakealkompress Medicomp Drain 7,5x7,5cm nonwoven 2-pack

  2021-07-30
  16925 - oklart leveransdatum. Gör ny beställning på 16925-2, trakealkompr NW Medicomp Drain 10x10 cm 2-pack.


  Fixeringsbinda evercare Selefi 8 cmx4 meter 100% polyester

  2021-07-30
  318 - ersätts automatiskt med 318-6 Fixeringsbinda Form Fix 8 cmx 4 meter.


  Fixeringsbinda evercare Selefi 6 cmx 4 meter 100% polyester

  2021-07-30
  317 - ersätts automatiskt med 317-3 Fixeringsbinda Form Fix 6 cmx 4 meter.


  Förb silver/gelbild Aquacel Ag + Extra 15x15 cm

  2021-07-30
  17678 - oklart leveransdatum. Gör ny beställning på 17677, Ag+ Extra 10x10 cm.


  Kompress nonw 4L Selefa osteril 10X10 cm

  2021-07-30
  25012 - oklart leveransdatum. Gör ny beställning på 25012-2 Mesoft 10x10 cm.


  Kompress nonw 4L Selefa osteril 5x5 cm

  2021-07-30
  25011 - oklart leveransdatum. Gör ny beställning på 25011-1, 5x5 cm i kartong.


  Sårfilm Xtrata med gelreservoar

  2021-07-30
  24979 (10 cmx10 meter) – ersätts automatiskt med 24980 15x10 cm med gelreservoar. • Produktkatalogerna innehåller hela det avtalade sortimentet.

  Vissa produkter ingår även i sortimentet som finns med i överenskommelsen mellan Region Skåne och Skånes kommuner.

 • Offentliga vårdgivare

  Privata vårdgivare

  Kommunkund (KVG)

  (När regionens vårdgivare ordinerar en behandling och därmed tar kostnadsansvaret för visst förbrukningsmaterial, medan kommunen beställer material och utför behandlingen.)

 • Webbutbildning i sårbehandling

  Anställd i Region Skåne

  Anställd utanför Region Skåne

  Utbildningstillfällen 2022

  I avtalet mellan Region Skåne och OneMed gällande produkter för sårbehandling ingår även möjlighet till en halvdags utbildning i sårbehandling. Utbildningen vänder sig främst till personer i den öppna vården, det vill säga primärvård och kommunal hälso- och sjukvård.

  Kurs - Primärvårdens digitala kunskapsbank

  Kursen är öppen för samtliga medarbetare inom Region Skåne:

  Region Skånes medarbetare mejlar Lärredaktionen vid problem med registrering via Regional_larredaktion@skane.se

  Externa sidor

  Artiklar, böcker, tidskrifter, guidelines och konsensusdokument 

  Övrigt

 • Under 2015 genomförde Region Skåne en innovativ upphandling av sårbehandlingsprodukter. Resultatet blev ett flexibelt avtal med sortimentsutveckling, hjälp att välja rätt produkt, miljöarbete och möjlighet till innovation - hela tiden med fokus på totalkostnad.

  Avtal tecknades med OneMed, som under hela avtalsperioden (till och med våren 2019) kommer förse oss med de produkter vi behöver för att på ett effektivt sätt behandla de sår vi har ansvar för.

  Under avtalstiden samarbetar leverantören med regionens Produktråd SÅR för att sortiment och arbete kontinuerligt ska optimeras ur flera aspekter, bland annat produktval, rutiner, kunskap, ekonomi och miljö.

  Det finns även möjlighet för andra användare att framföra synpunkter på fungerande och icke-fungerande produkter, antingen till någon på kontaktsidan eller genom att fylla i och mejla blanketten "Synpunkter på avtalad produkt".

  Sortimentet

  OneMed har i uppgift att tillhandahålla ett sortiment som hela tiden fyller de behov vi har för att behandla aktuella sår, vilket betyder att produkter kan tas bort, bytas ut och/eller komma till. Även helt nya produkter och behandlingar kan prövas för att antingen implementeras eller utvecklas.

  Utbildning/utställning

  Alla som behandlar sår ska kunna göra det på bästa sätt och kan då behöva utbildning, information och uppdaterade rutiner - både gällande aktuellt sortiment och dess användning samt nya produkter och ny forskning.

  Lär dig mer om sårbehandling

  Ekonomi

  Målet är att sänka totalkostnaden för sårbehandling, vilket till exempel kan innebära minskad förbrukning av material, färre omläggningar, kortare läkningstid och färre resor till/för patient/personal. Det betyder att vi ska använda rätt produkter på rätt sätt till rätt patient vid rätt tillfälle.

  Miljö

  Behandling av sår leder till miljöbelastning, både i form av avfall av produkter och förpacknings­material, men även i transporter av olika slag. Genom att minska användningen av miljöovänliga produkter vill vi bidra till förbättrad miljö.

  Även minskad totalförbrukning av omläggningsmaterial/förband bidrar till detta, liksom att erbjuda alternativ som kan minska antibiotika­användningen.

  Sammanfattning

  Målet är alltså att tillhandahålla ett sortiment som med hjälp av personal med rätt kompetens, används på ett optimalt sätt och därför ger en bättre ekonomi genom att läka såren snabbare och minska miljöbelastningen.

 • Produktrådet består av ett tiotal sjuksköterskor från olika specialiteter inom regionens verksamheter.

  Produktrådets huvudsakliga uppgifter

  • Optimera sammansättningen av produkterna för sårbehandling som utgör erbjudet sortiment.
  • Identifiera och genomföra effektiviseringar och förbättringar avseende erbjudet sortiment och dess användning.
  • Säkerställa likvärdig kvalitet på produkterna vid produktoptimering.
  • Arbeta för att reducera totalkostnaden för sårbehandling.

  Medlemmarnas roll i produktrådet

  Medlemmarna i produktrådet ska med sin bakgrund och verksamhetskompetens aktivt arbeta med att säkerställa att det sortiment som upphandlas och dess nyheter följer angivna kravspecifikationer i förfrågningsunderlaget.

  Medlemmarna ska ha ett regionalt synsätt och arbeta utifrån hela Region Skånes bästa för att uppfylla produktrådets mål och syfte.

  Medlemmarnas uppgift

  • Tillföra egen kompetens utifrån erfarenhet inom det aktuella området.
  • Medverka i arbete med leverantörsdialoger och kostnadsanalyser.
  • Medverka till att ta fram erforderliga underlag för utarbetande av kravspecifikationer.
  • Medverka vid tester samt utvärdering av nya produkter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.