Digital vaccinationskonsultation

Utvecklingsenhet barnhälsa bjuder in till vaccinationskonsultationer för att öka kunskap om barnvaccinationsprogrammet och ge stöd till medarbetare på BVC och inom elevhälsans medicinska insatser.

Mötet är riktat till dig som jobbar med barnvaccinationer på en barnavårdscentral eller på en skola och som ibland ställs inför knepiga vaccinationsfrågor.

Vid det digitala mötet svarar vi på frågor som rör barnvaccinationsprogrammet. Ta gärna med aktuella vaccinfrågor till mötet.

Vi erbjuder följande tillfällen under 2024 – ingen föranmälan krävs: 

  • 3 september klockan 08.00-09.00
  • 1 oktober klockan 08.00-09.00
  • 5 november klockan 08.00-09.00
  • 3 december klockan 08.00-09.00

Varmt välkommen med eller utan egna frågor!

Koppla upp direkt till mötet – ingen anmälan behövs

Observera att du inte behöver anmäla dig. Du kopplar bara upp dig på länken till mötet. Det är samma länk för alla tillfällen. 

Klicka här för att ansluta till Digital vaccinationskonsultation 2024 (Microsoft Teams)