Hälsoundersökningar för asylsökande med flera

Enligt gällande lagstiftning ska samtliga vårdcentraler erbjuda en kostnadsfri hälsoundersökningar till asylsökande, nyanlända med flera.

Följande personer ska bli erbjudna en hälsoundersökning

  • asylsökande
  • nyanlända
  • kvotflyktingar
  • papperslösa (ska informeras om att de har rätt till en kostnadsfri hälsoundersökning i samband med att de uppsöker hälso- och sjukvården).
  • Familjeanknytning till nyanlända och vid behov.

Du ta fram en lista på asylsökande som ska erbjudas hälsoundersökning inom en viss vårdcentrals närområde via VeraAsyl Hälsoplan.

VeraAsyl Hälsoplan

Kallelse

  • Vid hälsoundersökning utfärdas vaccinationsstatus på barn mellan 0-6 år.
  • För barn i åldern 7-18 ska det i journalanteckningen framgå om barnet blivit vaccinerat och i vilka länder.
  • För barn 0-6 år ansvarar landstingets för eventuell uppvaccinering eller komplettering.
  • För barn 7-18 år ansvarar kommunen/skolan för eventuell uppvaccinering eller komplettering.

Det är viktigt att du följer de instruktioner som finns och att du registrerar besöket på rätt sätt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.