Utbildningsdag i Stramas och Region Skånes regi för AT-läkare (och BT-läkare)

Välkommen till utbildningsdag i Strama och Region Skånes regi för AT-läkare (och BT-läkare).

Kursen genomförs vid ett tillfälle per år (1 heldag per gång). 

Kursen innehåller en uppdatering om antibiotikaresistens i Sverige och i världen samt utbildning rörande rationell användning av antibiotika vid våra vanligaste infektioner. 

  • Prevalensen av infektioner orsakade av resistenta bakterier ökar i Sverige och i världen. Varför?
  • Vad kan vi som läkare göra för att påverka utvecklingen? En åtgärd är att använda antibiotika så rationellt som möjligt!
  • Hur optimerar vi antibiotikabehandlingen i vården?

Dagen är föreläsningsbaserad, men innehållet interaktiva moment.

Observera att vi bjuder på för- och eftermiddagsfika, lunch står du själv för.