Allmänmedicinska Kunskapscentrum (AKC)

AKC är vårdcentraler som stöttar primärvården i forsknings- och utvecklingsfrågor.

Har du eller någon arbetskamrat en projektidé, en metodfråga, en ST-uppsats på gång eller är bara nyfiken på utvärdering och vetenskap? 
AKC vid Centrum för Primärvårdsforskning anordnar möten, handledningar och föreläsningar för dig som är forsknings- och utvecklingsintresserad och jobbar i primärvården.

Möten, handledningar och föreläsningar hos AKC

Vid varje AKC finns en AKC-koordinator som är en disputerad, kliniskt verksam forskningscoach. Koordinatorn handleder primärvårdspersonal i vetenskapliga studier och projekt. För mer information, kontakta din närmaste AKC-koordinator eller AKC-teamledare Emelie Stenman.

Kontaktuppgifter till alla AKC-koordinatorer

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter