Vetenskapliga grupphandledningar/öppna seminarier

Har du eller en medarbetare en projektidé, en vetenskaplig metodfråga, en ST-uppsats på gång eller är bara nyfiken på utvärdering och vetenskap?

Akademiska vårdcentraler (AVC) anordnar workshops för dig som är forsknings- och utvecklingsintresserad och jobbar i primärvården.

Vi vill särskilt slå ett slag för ST-läkare som här kan få diskutera sin obligatoriska uppsats med disputerade handledare, men alla i primärvården är varmt välkomna!

Mötena hålls på olika AVC-vårdcentraler runt om i Skåne och på Centrum för primärvårdsforskning (CPF) i Malmö och leds av AVC-koordinatorer som coachar i forsknings- och utvecklingsfrågor. Beroende på hur många som kommer diskuterar vi tankar enskilt eller i grupp. Finns specifika önskemål så tar vi upp det.

Grupphandledningarna är kostnadsfria.

Akademiska vårdcentraler (AVC), är vårdcentraler som stöttar primärvården i forsknings- och utvecklingsfrågor. AVC är en del i Centrum för primärvårdsforsknings verksamhet.

Öppna seminarier

Eslöv
Anmälan Eslöv

Lund
Anmälan Lund

Malmö
Anmälan Malmö

Östra Skåne
Anmälan Östra Skåne

Nordväst
Anmälan Nordväst