Vetenskapliga grupphandledningar/öppna seminarier på AVC våren 2023

Har du en projektidé, en vetenskaplig metodfråga, en ST-uppsats på gång eller är bara nyfiken på forskning och utveckling?

Akademiska vårdcentraler (AVC) anordnar seminarier för dig som är involverad i forsknings- och utvecklingsprojekt i primärvården.

Vi vill särskilt slå ett slag för ST-läkare som här kan få diskutera sin  uppsats med disputerade handledare. Men alla i primärvården är varmt välkomna!

Mötena hålls på olika ställen runt om i Skåne och leds av Centrum för primärvårdsforsknings disputerade AVC-koordinatorer. Vi tar emot max 6 deltagare per seminarium och det är "först till kvarn" som gäller. 

Anmälan sker via epost till respektive AVC-koordinator.

Har du frågor? Kontakta AVC-teamledaren Emelie Stenman: emelie.stenman@med.lu.se, 040-39 13 80.

Om vetenskapliga grupphandledningar/öppna seminarier i respektive område i Skåne (Eslöv, Lund, Malmö, Östra Skåne och Nordvästra Skåne):