Fästarm - checklista inför utprovning

Checklista inför utprovning av fästarm.

Innan fästarmar förskrivs prövas om behovet av positionering av hjälpmedel/produkt kan tillgodoses genom bords-/golvstativ. Exempel på när bords-/golvstativ inte är tillräckligt kan vara när hjälpmedlet behöver användas i specifik positionering eller på elrullstol vid förflyttning.

Alla fästarmar räknas som specialanpassning. Information om specialanpassningar finns att läsa på Hjälpmedelsguiden Skåne.

Journalanteckningar

Följande information om patienten måste framgå i en
samlad anteckning i journalsystemet

  • Motorisk funktion, till exempel rörelseförmåga, räckvidd, tonus, huvudkontroll, finmotorik och pekförmåga
  • Vilken typ av produkt som stativet/fästarmen ska användas till
  • Vilka rutiner som finns kring användande av kommunikationshjälpmedlet
  • Målet med förskrivningen
  • Hur aktuella och tidigare stativ/fästarmar har fungerat
  • Var stativ/fästarm skall placeras, till exempel var på rullstolen, vad för typ av rullstol, skall den vara flyttbar?
  • Vem/vilka som kommer att ge patienten stöd i användandet av fästarmen
  • Framtida konsekvenser för patientens hälsa och möjlighet till aktivitet/delaktighet om specialanpassningen/hjälpmedlet ej sker/förskrivs

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.