Drivaggregat för vårdarstyrning - checklista inför utprovning

Checklista inför utprovning av drivaggregat för vårdarstyrning.

Journalanteckningar

Följande information om patienten måste framgå i en samlad anteckning i journalsystemet

 • Patientens längd och vikt
 • Grovmotorisk förmåga, förflyttning inne/ute, gångsträcka

I samma journalanteckning måste även framgå

 • Målet med förskrivningen
 • Varför patienten inte kan köra manuell eller elektrisk rullstol utomhus
 • Vem/vilka som skall framföra rullstolen, till exempel anhörig eller assistenter
 • Varför anhörig, assistenter inte kan framföra rullstolen manuellt
 • Hur ofta drivaggregatet skall användas
 • I vilken miljö rullstol med drivaggregat skall användas
 • I vilka situationer/aktiviteter drivaggregatet skall användas
 • Om patienten sparkar sig fram i rullstolen
 • På vilken rullstolsmodell drivaggregatet skall monteras, rullstolens
  sittbredd, drivhjuls- och länkhjulsdimension, om rullstolen har körbygel eller körhandtag, om det finns vårdarmanövrerad broms på rullstolen eller andra anpassningar/tillbehör som kan ha betydelse för montering och funktion
 • Hur drivaggregatet skall förvaras
 • Om rullstolen fortfarande ska kunna fällas ihop/om drivaggregatet ska plockas av
 • Om det finns behov av bostadsanpassning
 • Beskriv framtida konsekvenser för patientens hälsa och möjlighet till
  aktivitet/delaktighet om hjälpmedlet inte förskrivs

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.