Slingstyrd platta på hjul

Checklista inför utprovning av slingstyrd platta på hjul.

Journalanteckningar

Följande information om patienten måste framgå i en samlad anteckning i journalsystemet

 • Kognitiv funktionsnivå, till exempel minne, uppmärksamhet, visuospatial funktion, koncentration, initiativ- och inlärningsförmåga
 • Grovmotorisk förmåga, förflyttning inne/ute, gångsträcka, förflyttning
  till/från stol
 • Finmotorisk förmåga, beskrivning av arm/handfunktion
 • Sittande, beskrivning av positionering och ev. problematik
 • Syn och hörsel, eventuell kontakt med syn- och/eller hörselverksamhet

I samma journalanteckning måste även framgå

 • Målet med förskrivningen
 • Hur aktuella och tidigare provade förflyttningshjälpmedel och styrsätt fungerat
 • Var den slingstyrda plattan skall användas
 • Vilken anpassning av miljön som är gjord eller planeras göras som
  förberedelse för den slingstyrda plattan
 • Vilket golvmaterial som finns i miljön
 • Om det finns fler användare av slingstyrning på samma ställe
 • Om det finns laddningsmöjligheter
 • Vem/vilka som kommer att ansvara för att ge patienten stöd i användandet och skötseln av den slingstyrda plattan. Beskriv nätverket kring patienten, då det kan vara avgörande för om hjälpmedlet beviljas eller inte
 • Beskriv framtida konsekvenser för patientens hälsa och möjlighet till
  aktivitet/delaktighet om hjälpmedlet inte förskrivs

Journalanteckningen måste även kompletteras med

Aktuella mått inför utprovning, se ”Utprovningsunderlag med
måttangivelser” som du hittar för direktinmatning i PMO.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.