Cykel

Checklista inför utprovning av cykel.

Journalanteckningar

Följande information om patienten måste framgå i en samlad anteckning i journalsystemet

 • Grovmotorisk förmåga och fysiska förutsättningar för förflyttning med cykel, tonus, styrka, ledrörlighet, asymmetrier, balans, bål/huvudkontroll
 • Finmotorisk förmåga, beskrivning av arm/handfunktion
 • Andra faktorer av betydelse för förflyttning med cykel, exempelvis
  kognitiv funktionsnivå, koncentration, uppmärksamhet, syn, hörsel

I samma journalanteckning måste även framgå

 • Målet med förskrivningen
 • Hur aktuella och tidigare förflyttningshjälpmedel fungerat
 • I vilka miljöer/situationer/aktiviteter cykeln ska användas
 • Om det finns behov av särskilda tillbehör till cykeln, exempelvis
  specialsadel, påskjutstång
 • Beskriv framtida konsekvenser för patientens hälsa och möjlighet till
  aktivitet/delaktighet om hjälpmedlet inte förskrivs

Journalanteckningen måste även kompletteras med

Aktuella mått inför utprovning, se ”Utprovningsunderlag med måttangivelser” som du hittar för direktinmatning i PMO

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.