Liggvagnar och paraplyvagnar

Checklista inför utprovning av liggvagnar och paraplyvagnar.

Journalanteckningar

Följande information om patienten måste framgå i en
samlad anteckning i journalsystemet

 • Grovmotorisk förmåga, förflyttning till/från vagn
 • Finmotorisk förmåga, beskrivning av arm/handfunktion
 • Fysiska förutsättningar för sittande, tonus, styrka, ledrörlighet,
  asymmetrier
 • Andra faktorer av betydelse för sittande
 • Kognitiv funktionsnivå, beteendeproblematik

I samma journalanteckning måste även framgå

 • Målet med förskrivningen
 • Hur sittande i aktuella och tidigare vagnar har fungerat
 • I vilka miljöer/situationer/aktiviteter vagnen ska användas
 • Om det finns behov av särskilda tillbehör till vagnen, exempelvis nackstöd, bålstöd, bälten/selar, sufflett (se hjälpmedelsanvisningar)
 • Beskriv framtida konsekvenser för patientens hälsa och möjlighet till
  aktivitet/delaktighet om hjälpmedlet inte förskrivs

Journalanteckningen måste även kompletteras med

Aktuella mått inför utprovning, se ”Utprovningsunderlag med
måttangivelser” som du hittar för direktinmatning i PMO.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.