Slingstyrd platta på hjul

Checklista för uppföljning, ett år efter leverans.

Journalanteckningar

Följande information om patienten måste framgå i en samlad anteckning i journalsystemet

  • Vilket id-nummer den slingstyrda plattan har
  • Hur laddningsrutinerna ser ut
  • Hur ofta den slingstyrda plattan används, per vecka/per månad
  • I vilken miljö den slingstyrda plattan används
  • Om patienten kör den slingstyrda plattan helt självständigt, om inte, hur den körs då
  • Om målet med förskrivningen är uppnått, om inte, beskriv eventuella
    åtgärder som kan göras för att målet ska uppnås
  • Om behovet kvarstår av den slingstyrda plattan

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.