Skötbord

Checklista inför utprovning av skötbord.

Journalanteckningar

Följande information om patienten måste framgå i en
samlad anteckning i journalsystemet

Fysiska förutsättningar för sittande, tonus, styrka, ledrörlighet,
asymmetrier.

I samma journalanteckning måste även framgå

  • Målet med förskrivningen
  • Hur aktuellt och tidigare skötbord fungerat
  • I vilken miljö skötbordet/britsen ska användas, mått (rummet, dörrbredd med mera)
  • Om det finns behov av särskilda tillbehör till skötbordet/bristen, exempelvis mjukmadrass
  • Beskriv framtida konsekvenser för patientens hälsa och möjlighet till
    aktivitet/delaktighet om hjälpmedlet inte förskrivs

Journalanteckningen måste även kompletteras med

Aktuella mått inför utprovning, se ”Utprovningsunderlag med
måttangivelser” som du hittar för direktinmatning i PMO.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.