Sittposition i eldriven rullstol

Checklista inför anpassning av sittposition i eldriven rullstol.

Journalanteckningar

Följande information om patienten måste framgå i en samlad anteckning i journalsystemet

 • Sittposition - ange patientens position i den eldrivna rullstolen och de olika kroppsdelarnas förhållande till varandra (huvud, skuldror, armar, bål, bäcken, höfter/ben och fötter). Ange om det sker någon förändring av sittpositionen under dagen och om patienten själv kan korrigera sin sittställning.
 • Bålstabilitet-beskriv patientens förmåga att upprätthålla överkroppens position.
 • Avvikelser-ange och beskriv eventuella tillstånd som har betydelse för sittpositionen. T ex. 
  • trycksår
  • inskränkt/avvikande rörlighet (stramhet i hamstrings, kontraktur, ofrivilliga rörelser, spasticitet)
  • skolios/kyfos
  • amputation
  • pares
  • smärta
  • sensibilitetsbortfall
  • stötkänslighet

I samma journalanteckning måste även framgå

 • Målet med anpassningen
 • Vilken sittdyna som används idag, benämning och storlek.
 • Om det gjorts tidigare anpassningsförsök och vad som i så fall har provats
 • Överflyttning, beskriv förflyttning till/från/mellan stolar
 • I vilka miljöer/situationer/aktiviteter stolen ska användas

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.