Ambulansavvikelser i Avic

Det kan vara svårt att veta vart en avvikelse ska riktas när det gäller ambulanssjukvården.

Ambulansavvikelser, koordineringen.

Sydvästra & Nordvästra Skåne, Ambulans

Region Skåne – Medicinsk Service –  VO Ambulans
Om du ska skicka avvikelser och inte har tillgång till Region Skånes avvikelsesystem.

Avvikelse
Region Skåne
Medicinsk service
VO Ambulans
291 89 Kristianstad

Mellersta Skåne, Ambulans

Dessa avvikelser hanteras externt. I Avic koordineras och utreds på egen enhet, koordinera inte till externa vårdgivare.

Magnus Olsson
Glimmervägen 12 A
224 78 Lund

Östra Skåne, Ambulans

Dessa avvikelser hanteras externt. I Avic koordineras och utreds på egen enhet, koordinera inte till externa vårdgivare.

Jeanette Brink
Blekedammsvägen 14-16
291 33 Kristianstad

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.