Ambulansavvikelser i AvIC

Det kan vara svårt att veta vart en avvikelse ska riktas när det gäller ambulanssjukvården.

Ambulansavvikelser innehåller en karta som ska underlätta koordineringen.

Sydvästra & Nordvästra Skåne, Ambulans

Region Skåne – Medicinsk Service – Division MT och prehospital sjukvård – VO Ambulans – VO Ambulans

Mellersta Skåne, Ambulans

Region Skåne – Externa vårdgivare – Ambulanssjukvård – Samariten

Östra Skåne, Ambulans

Dessa avvikelser hanteras externt. I AvIC koordineras och utreds på egen enhet, koordinera INTE till externa vårdgivare.

Jeanette Brink
Blekedammsvägen 14-16
291 33 Kristianstad

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter