Manuell rullstol

Checklista inför utprovning av manuell rullstol.

Journalanteckning

Följande information om patienten måste framgå i en samlad anteckning i journalsystemet

 • Grovmotorisk förmåga, förflyttning inne/ute, förflyttning till/från/mellan stolar
 • Finmotorisk förmåga, beskrivning av arm/handfunktion
 • Sittande, beskriv positionering och eventuell problematik
 • Andra faktorer av betydelse för rullstolsanvändning, exempelvis kognitiv funktionsnivå, syn, hörsel

I samma journalanteckning måste även framgå

 • Målet med förskrivningen
 • Hur aktuella och tidigare förflyttningshjälpmedel/rullstolar fungerat
 • I vilka miljöer/situationer/aktiviteter rullstolen ska användas
 • Om det finns behov av särskilda tillbehör till rullstolen, exempelvis
  nackstöd, bålstöd, bälten/selar, vårdarbroms
 • Beskriv framtida konsekvenser för patientens hälsa och möjlighet till
  aktivitet/delaktighet om hjälpmedlet inte förskrivs

Journalanteckningen måste även kompletteras med

Aktuella mått inför utprovning, se ”Utprovningsunderlag med
måttangivelser” som du hittar för direktinmatning i PMO.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.