Modulära sittsystem och individuellt formgjutna sittskal

Checklista inför utprovning av modulära sittsystem och individuellt formgjutna sittskal.

Journalanteckningar

Följande information om patienten måste framgå i en samlad anteckning i journalsystemet

 • Sittposition - ange patientens position i rullstol/arbetsstol och de olika kroppsdelarnas förhållande till varandra (huvud, skuldror, armar, bål, bäcken, höfter/ben och fötter). Ange om det sker någon förändring av sittpositionen under dagen och om patienten själv kan korrigera sin sittställning.
 • Deformiteter – ange om patienten har deformiteter som är rigida eller flexibla. Ange bäckenets position sittande på brits.
 • Höftflexion/extension, ab- och adduktionsvinklar, knäflexion/extension.
 • Korsettanvändning – om ja, ange hur ofta den används och vilken typ av korsett. Om nej, ange om det kan vara ett alternativ eller komplement till sittanpassning.
 • Sensibilitetsbortfall – om ja, beskriv på vilket sätt.
 • Sittsår – om ja, beskriv var.
 • Finmotorisk förmåga, beskrivning av arm/handfunktion.
 • Andra faktorer av betydelse för sittande, exempelvis kognitiv
  funktionsnivå.

I samma journalanteckning måste även framgå

 • Målet med förskrivningen
 • Om patienten deltagit i ortopedkonferens, ange i så fall datum
 • Hur sittande i aktuella och tidigare stolar fungerat
 • Överflyttning, beskriv förflyttning till/från/mellan stolar
 • I vilka miljöer/situationer/aktiviteter stolen ska användas
 • Om det finns behov av särskilda tillbehör till stolen, exempelvis nackstöd, bålstöd, bälten/selar, bord, körhandtag, elektrisk höj/sänkfunktion
 • Beskriv framtida konsekvenser för patientens hälsa och möjlighet till
  aktivitet/delaktighet om hjälpmedlet inte förskrivs

Journalanteckningen måste även kompletteras med

Aktuella mått inför utprovning, se ”Utprovningsunderlag med
måttangivelser” som du hittar för direktinmatning i PMO.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.