Eldriven rullstol eller patientstyrt drivaggregat eller drivhjul med motoriserad drivning

Checklista för uppföljning av provförskrivning, för patient från och med 20 år.

Journalanteckningar

Följande information måste framgå i en samlad anteckning i journalsystemet

 • Hjälpmedlets ID-nummer
 • Hur många timmar drifttidsmätaren visar, gäller om det finns drifttidsmätare på hjälpmedlet
 • Hur hjälpmedlet förvaras
 • Hur laddningsrutinerna ser ut
 • Hur ofta hjälpmedlet används, per vecka/per månad
 • Vilka årstider hjälpmedlet används
 • I vilken miljö hjälpmedlet används, inne/ute
 • Om patienten kan köra hjälpmedlet självständigt på ett säkert sätt
 • Om målet med förskrivningen är uppnått
 • Om behovet av hjälpmedlet kvarstår

Om drifttidsmätaren visar under 20 timmar ska följande också beskrivas

 • Vad anledningen är till den korta körtiden
 • Om du som förskrivare anser att hjälpmedlet ska återlämnas

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.