Miljöstyrsystem

Checklista inför utprovning av miljöstyrsystem.

Journalanteckningar

Följande information om patienten måste framgå i en
samlad anteckning i journalsystemet

 • Kognitiv funktionsnivå, till exempel minne, uppmärksamhet, visuospatial funktion, koncentration, motivation, initiativ- och inlärningsförmåga
 • Motorisk funktion, till exempel förflyttning inne, rörelseomfång/räckvidd, bålstabilitet, huvudkontroll, tonus, uthållighet, finmotorik och pekförmåga
 • Syn och hörsel, eventuell kontakt med syn- och/eller hörselverksamhet

Vid utprovning av nödlarm

 • Kommunikativ förmåga, till exempel ljud/röst för att påkalla uppmärksamhet i nödsituation.

I samma journalanteckning måste även framgå

 • Målet med förskrivningen.
 • Vad patienten önskar fjärrstyra, till exempel musikanläggning, nödlarm, lampor, TV.
 • Hur patienten gör idag för att styra, till exempel musikanläggning, lampor, TV och larma i nödsituation.
 • Vilka konsumentprodukter som patienten har provat/använt eller har erfarenhet av, exempelvis trådlösa fjärrströmbrytare/nödlarm och hur det fungerat.
 • Vem/vilka som kommer att ansvara för att ge patienten stöd i användandet och skötseln av fjärrstyrningen.
 • Beskriv framtida konsekvenser för patientens hälsa och möjlighet till
  aktivitet/delaktighet om hjälpmedlet inte förskrivs.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.