Boka sjukresor

Boka sjukresor, skapa intyg om sjukresa, anmäl avvikelser och förseningar, regelverk och patientinformation med mera.
 • Intyg för sjukresa i servicereseportalen

  Du som vårdgivare måste styrka patientens behov av sjukresa med serviceresor genom ett särskilt intyg om sjukresa. Intyget skapar du i servicereseportalen. 

  Du som arbetar inom eller har avtal med Region Skåne och har ett e-tjänstekort kan använda dig av servicereseportalen. Vid vårdgarantiresa eller för resa utanför Region Skåne ska avancerat intyg användas.

 • Logga in till webbokning av sjukresor

  De vårdenheter som är registrerade och genomgått e-utbildning i webbokning av sjukresor kan logga in med sina inloggningsuppgifter:

  Inte ansluten ännu?

  Två medarbetare från enheten ska ha gått e-utbildningen Webbokning av sjukresor, som finns i kurskatalogen för Region Skånes utbildningsportal. Du hittar utbildningen genom att söka på  "Webbokning av sjukresor" i utbildningsportalen. När detta är gjort fyller enhetschefen i ett formulär:

  Skicka formuläret och ange, Registrering Webbokning, som ämnesrad till mejladressen: adressandring.serviceresor@skanetrafiken.se 

  Därefter läggs enheten upp som användare i systemet. Efter bekräftelse från Skånetrafiken är systemet öppet för bokning för enhetens medarbetare.

  Utbildning - Lär dig mer om sjukresor

  För att få en bra grund och förstå vilka regler som gäller för sjukresor är det en fördel och väl investerad tid om du genomgår utbildningen ”Lär dig mer om sjukresor”. Den tar max 20 minuter och finns i Region Skånes kurskatalog.

  Intern inloggning till utbildningen - kräver RSID:

  För dig som är användare utanför Region Skåne eller saknar RSID:

  Frågor eller hjälp?

  Behöver du en lathund för att komma igång med digital bokning?

  Du är också varmt välkommen att vända dig till Serviceresors kundtjänst på kundtjanstserviceresor@skanetrafiken.se eller telefon 0771 77 44 33.

  Malmö

  Nu går det att boka resa både med specialfordon och personbil för Malmöbor i webbokningen.

 • Här bokar du sjukresa med serviceresor åt patienter:

  Telefonnummer 0771-77 44 11

 • Sjukresor för patienter med misstänkt smitta eller med smitta bokas på 0771- 77 44 11. Observera att resenären behöver ett läkarintyg vid bokning enligt rutin, för att få åka ensam i fordonet.

  Vid bokning av fordon ska alltid telefonnummer till avlämnande och mottagande enhet anges i bokningen så att föraren kan nå vårdpersonalen inför hämtning och avlämning.

  Det är viktigt att telefonnumret är ett direktnummer med kort väntetid, för att uppnå ett bra flöde.

  Serviceresor återgår till rutiner innan pandemin

  Som en följd av att restriktionerna tagits bort återgår serviceresor till fastställda rutiner innan pandemin. Detta innebär att samåkning är återinfört och covid-fordon tas ur bruk 16 maj 2022.

  Serviceresekunder som misstänks vara smittsamma kan resa utan samåkning men det krävs läkarintyg vid bokning enligt rutin. Fordon är tillgängliga för bokning varje dag dygnet runt, per telefon till beställningscentralen och via servicereseportalen.

  Rutiner för bokning av sjukresa vid misstänkt eller bekräftad covid-19

  Liggande transporter

  • Boka liggande transport och uppge telefonnummer till avlämnande och mottagande enhet.
  • Föraren ringer avlämnande enhet vid ankomst till sjukhuset.
  • Föraren möts upp av vårdpersonal utanför enhetens entrédörr.
  • Båren tas emot av vårdpersonalen men föraren stannar utanför dörren.
  • Vårdpersonalen hjälper patienten till båren och lämnar över till föraren utanför enhetens entrédörr. Patienten ska ha munskydd och nyspritade händer.
  • Föraren kontaktar i god tid mottagande enhet och ger en beräknad ankomsttid.
  • Föraren möts upp av vårdpersonal utanför enhetens entrédörr.
  • Vårdpersonalen hjälper patienten in på enheten och överlämnar sedan båren till föraren.

  Transport av patient sittande i egen rullstol

  • Boka transport för rullstol och uppge telefonnummer till avlämnande och mottagande enhet.
  • Föraren ringer avlämnande enhet vid ankomst till sjukhuset.
  • Föraren möts upp av vårdpersonal och patienten lämnas över utanför enhetens entrédörr. Patienten ska ha munskydd och nyspritade händer.
  • Föraren kontaktar i god tid mottagande enhet och ger en beräknad ankomsttid.
  • Föraren möts upp av vårdpersonal utanför enhetens entrédörr.
  • Vårdpersonalen hjälper patienten in på enheten.

  Patient som är gående eller behöver transportrullstol

  • Boka transport för transportrullstol och uppge telefonnummer till avlämnande och mottagande enhet.
  • Föraren ringer avlämnande enhet vid ankomst till sjukhuset.
  • Föraren möts upp av vårdpersonal utanför enhetens entrédörr.
  • Transportrullstolen tas emot av vårdpersonalen men föraren stannar utanför dörren.
  • Vårdpersonalen hjälper patienten till rullstolen och lämnar över till föraren utanför enhetens entrédörr. Patienten ska ha munskydd och nyspritade händer.
  • Föraren kontaktar i god tid mottagande enhet och ger en beräknad ankomsttid.
  • Föraren möts upp av vårdpersonal utanför enhetens entrédörr.
  • Vårdpersonalen hjälper patienten in på enheten och föraren får tillbaka rullstolen.
 • När patienten åker kontinuerligt på samma tider och samma dagar under minst en månad, går det att få ett schema upplagt för de återstående resorna. Då behöver resan inte bokas på nytt inför varje resa.

  Öppettider för fasta resor: Helgfri måndag - fredag 9.00 - 13.00.

 • Försening

  Anmäl försenad bil på telefonnummer 0771-77 44 22.

  Anmäl ändring av en vårdenhets adress till: adressandring.serviceresor@skanetrafiken.se

  Det kan till exempel vara på grund av ombyggnation eller för att under en period särskilja entréer för patienter med misstänkt/konstaterad smitta.

 • Överflyttningsresa

  Överflyttningsresa är en resa från slutenvård till slutenvård.

  • Resan kan bara du som är vårdgivare beställa.
  • Resan bokas med tjänstekundnummer.
  • Du beställer resan via Skånetrafikens serviceresor. Det gäller både för patienter inom och utanför Region Skåne.
  • Ange särskilt att det gäller en överflyttningsresa.
  • Uppge vilket landsting patienten tillhör.
  • Resan faktureras Region Skåne eller patientens hemlandsting.

  Resor som kräver tjänstekundnummer

  Du kan boka resor som inte är sjuk- eller överflyttningsresa hos Skånetrafikens beställningsmottagning. Då krävs ett särskilt tjänstekundnummer, som ser till att fakturan går till rätt mottagare. Tjänstekundnumret är en värdehandling.

  Dessa resor bokar du med tjänstekundnummer:

  • Konsultationsresa
  • Permissionsresa
  • Resa till korttidsboende (är inte en sjukresa)

  Frågor om tjänstekundnummer:

  Transporter av gods

  Detta gäller för offentliga vårdgivare

  Från den 1 mars 2019 beställer du transport av gods av Skånetransport, interntransport eller Region Skånes åkeri. Du kan också använda den taxitjänst som Region Skåne har avtal med. Tänk dock på att tjänsten främst är till för transport av prover men även kan ta mindre gods.

  För att beställa transport av större gods kontakta Region Skånes åkeri på telefon: 046-17 47 60, vardagar 06:30-17:00. Avtalet gäller endast för Region Skånes verksamheter.

  Läs mer på Region Skånes intranät kring hur du går till väga när det gäller:

  • Att boka transport av Skånetransport eller Region Skånes åkeri
  • Att skicka internpost
  • Att boka transport med taxi
  • Transport av prover laboratoriemedicin

  Detta gäller för privata vårdgivare

  För privata vårdgivare gäller egna rutiner.

  Tjänsteresor för vårdpersonal

  Tjänsteresor för vårdpersonal bokas inte hos Skånetrafiken. Utan du är hänvisad till Region Skånes upphandlade tjänster gällande taxi.

  Boka taxi

  Taxi bokar du på telefonnummer 040-180040 eller via webbokning.

  Ambulanstransport

  Om patienten har behov av vård eller övervakning under transport ska ambulanstransport beställas. Beställning sker genom Region Skånes Larmcentral.

 • Ersättning för övernattning i samband med sjukresa

  Om en resenär ska få ersättning för övernattning i samband med sitt vårdbesök krävs en remiss eller betalningsförbindelse. Skånetrafiken kan också ersätta övernattning för medföljande vårdnadshavare.

  Om resenären har betalat för sin övernattning själv måste kvitto bifogas ansökan om ersättning. Har resenären behov av ledsagare så sker ersättning endast om det är medicinskt motiverat och bara tillsammans med resenären.

  För mer information kontakta gärna Skånetrafiken Serviceresors kundtjänst på kundtjanstserviceresor@skanetrafiken.se eller 0771-77 44 33.

 • Icke övervakade patientresor

  Beställning av sjukresa

  Affischen finns också som trycksak och du kan beställa den hos sjukresehandläggarna på telefon 0771-77 44 30, eller via kundtjanstserviceresor@skanetrafiken.se.

  Så reser du sjukresa i Skåne

  Du kan även beställa broschyren i Raindance eller via OneMed, beställningsnummer 18993-2010. Patientbroschyren beställs i paket med 50 stycken.

  Rekommendationer för serviceresor med anledning av covid-19

  Vårdgaranti

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.