Beställ sjukresor

Samlad information om hur du som behandlande hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Skånes offentligt finansierade vård och som har kännedom om patientens hälsotillstånd beställer sjukresa, skapar sjukreseintyg och anmäler förseningar. Du hittar även gällande regelverk och informationsmaterial om sjukresor.

Beställning och rutiner

 • Beställ sjukresa till patient

  Här beställer du sjukresa med serviceresor åt patienter

  Telefon: 0771-77 44 11
  Fax: 0771-77 44 12

  Om patienten är folkbokförd i Malmö stad beställer du sjukresa hos Serviceresor Malmö stad. Detta gäller hela Malmö stad, även till exempel Oxie och Bunkeflostrand.
  Telefon: 040-34 55 20

  Intyg om sjukresa krävs för resa med serviceresor

  Du som vårdgivare måste styrka patientens behov av sjukresa med serviceresor genom ett särskilt intyg om sjukresa. 

  Skapa intyg för sjukresa

  Vid väntan på akut operation eller transplantation

  Tänk på att vara ute i god tid så att alla nödvändiga handlingar hinner förberedas.

  Fasta återkommande resor

  När patienten åker kontinuerligt på samma tider och samma dagar under minst en månad,  går det att få ett schema upplagt för de återstående resorna. Då behöver resan inte bokas på nytt inför varje resa.
  Telefon: 0771-77 44 44
  Fax: 042-44 44 399
  E-post: Contact

  Kundtjänst serviceresor

  Telefon: 0771-77 44 33
  E-post: Contact

 • Skapa intyg för sjukresa

  Du som vårdgivare måste styrka patientens behov av sjukresa med serviceresor genom ett särskilt intyg om sjukresa.

  Du som arbetar inom eller har avtal med Region Skåne och har ett E-tjänstekort ska använda dig av webbintyg för sjukresor.

  Webbintyg för sjukresa (pdf)

  Webbintyg - riktlinjer för sjukresa (pdf)

  Anmäl försenad bil:

  Telefon: 0771-77 44 22

  • Skapa webbintyg för sjukresor

   Skriv webbintyg för sjukresa. Det är det snabbaste och bästa sättet att ordna sjukreseintyg för patienten. Patienten kan boka sin resa direkt efter att du har utfärdat och signerat intyget.

   Så här kommer du igång med webbintyget för sjukresor

   • Sätt in ditt E-tjänstekort i datorns kortläsare och skriv in följande adress i din webbläsare: https://webbintyg.skanetrafiken.se.
   • Legitimera dig med din PIN-kod.
   • Allra första gången du loggar in på webbintyget måste du först läsa och godkänna villkor för användning. Efter du loggat in hittar du även länk till våra riktlinjer. När du godkänner villkoren registreras ditt id (E-tjänstekort). Nu kommer du vidare till själva webbintyget.
   • I webbintyget klickar du dig enkelt fram steg för steg för att fylla i de uppgifter som behövs.
   • När du är klar tar du ut E-tjänstekort ur kortläsaren. Tänk på att alltid stänga ner hela webbläsaren (inte bara fliken) för att avsluta ditt arbete i webbintyg. Först då är du helt säkert utloggad och ingen annan kan skriva intyg med din signatur.
   • Webbintyg för sjukresa ersätter faxintyg även för folkbokförda i Malmö kommun samt vid ensamåkning och framsäte
   • Vid direktresa, resa till vistelseadress, för vårdgarantiresor och för resor utanför Region Skåne ska däremot ett E-postintyg användas. E-postintyget finner du i webbintyget. E-postintyget behandlas manuellt av sjukresehandläggarna och kan ta upp till två arbetsdagar innan det är registrerat.

   Teknisk support

   Vid driftstörningar kan intyg för enstaka resor i nödfall ringas in till beställningsmottagningen för serviceresor.

 • Anmäl avvikelser och förseningar

  Avvikelserapportering

  Anmäl försenad bil
  Telefon: 0771-77 44 22

  Avvikelserapportering
  Sjukresor - avvikelserapporter inom sjukvården (pdf)

 • Regelverk och resevillkor
 • Övriga resor

  Resor som inte är sjukresa

  1. Överflyttningsresa

  Överflyttningsresa är en resa från slutenvård till slutenvård.

  • Resan kan bara du som är vårdgivare beställa.
  • Resan bokas i patientens personnummer.
  • Du beställer resan via Skånetrafikens serviceresor. Det gäller både för patienter inom och utanför Region Skåne.
   Beställ resa via Skånetrafikens serviceresor
  • Ange särskilt att det gäller en överflyttningsresa.
  • Uppge vilket landsting patienten tillhör.
  • Resan faktureras Region Skåne eller patientens hemlandsting.

  2. Resor som kräver tjänstekundnummer

  Du kan boka resor som inte är sjuk- eller överflyttningsresa hos Skånetrafikens beställningsmottagning. Då krävs ett särskilt tjänstekundnummer, som ser till att fakturan går till rätt mottagare. Tjänstekundnumret är en värdehandling.

  Dessa resor bokar du med tjänstekundnummer:

  • Konsultationsresa
  • Permissionsresa
  • Bud
  • Tjänsteresa

  Ansök om tjänstekundnummer

  Tjänstekundnummer - ansökningsblankett (docx)

  Fråga om tjänstkundnummer

  Fasta resor: 0771-77 44 44
  E-post: Contact

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter