Beställ sjukresor

Boka sjukresor, skapa intyg om sjukresa, anmäl avvikelser och förseningar, regelverk och patientinformation med mera.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter