Arbetsstol och matstol

Checklista inför utprovning av arbetsstol och matstol.

Journalanteckningar

Följande information om patienten måste framgå i en samlad anteckning i journalsystemet

 • Grovmotorisk förmåga, förflyttning till/från/mellan stolar
 • Finmotorisk förmåga, beskrivning av arm/handfunktion
 • Fysiska förutsättningar för sittande, tonus, styrka, ledrörlighet,
  asymmetrier
 • Andra faktorer av betydelse för sittande, exempelvis kognitiv
  funktionsnivå

I samma journalanteckning måste även framgå

 • Målet med förskrivningen
 • Hur sittande i aktuella och tidigare stolar fungerat
 • I vilka miljöer/situationer/aktiviteter stolen ska användas
 • Om det finns behov av särskilda tillbehör till stolen, exempelvis nackstöd, bålstöd, bälten/selar, bord, körhandtag, elektrisk höj/sänkfunktion
 • Beskriv framtida konsekvenser för patientens hälsa och möjlighet till
  aktivitet/delaktighet om hjälpmedlet inte förskrivs

Journalanteckningen måste även kompletteras med

Aktuella mått inför utprovning, se ”Utprovningsunderlag med måttangivelser” som du hittar för direktinmatning i PMO.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.