Dusch- och toastol

Checklista inför utprovning av dusch- och toastol.

Journalanteckningar

Följande information om patienten måste framgå i en samlad anteckning i journalsystemet

  • Grovmotorisk förmåga - förflyttning till/från/mellan stolar
  • Finmotorisk förmåga - beskrivning av arm/handfunktion
  • Fysiska förutsättningar för sittande - tonus, styrka, ledrörlighet, asymmetrier
  • Andra faktorer av betydelse för sittande - exempelvis kognitiv funktionsnivå

I samma journalanteckning måste även framgå

  • Målet med förskrivningen
  • Hur sittande i aktuella och tidigare stolar fungerat
  • I vilka miljöer situationer/aktiviteter stolen ska användas, ange mått
  • Om det finns behov av särskilda tillbehör till stolen, exempelvis nackstöd, bålstöd, bälten/selar, bord, körhandtag, höj/sänkfunktion
  • Beskriv framtida konsekvenser för patientens hälsa och möjlighet till aktivitet/delaktighet om hjälpmedlet inte förskrivs

Journalanteckningen måste även kompletteras med

Aktuella mått inför utprovning, se ”Utprovningsunderlag med måttangivelser” som du hittar för direktinmatning i PMO

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.