NF-walker

Checklista inför utprovning

Journalanteckningar

Följande information om patienten måste framgå i en samlad anteckning i journalsystemet

 • Grovmotorisk förmåga och fysiska förutsättningar för förflyttning i
  gående, tonus, styrka, ledrörlighet, asymmetrier
 • Finmotorisk förmåga, beskrivning av arm/handfunktion
 • Andra faktorer av betydelse för gående förflyttning, exempelvis kognitiv funktionsnivå, syn, hörsel

I samma journalanteckning måste även framgå

 • Mål och delmål med användningen av NF-walkern.
 • Hur aktuella och tidigare gång/förflyttningshjälpmedel fungerat.
 • Om NF-walker kan ersätta nuvarande gång/förflyttningshjälpmedel.
 • I vilka miljöer/situationer/aktiviteter NF-walkern ska användas.
 • Hur ofta NF-walkern skall användas.
 • Vem/vilka som kommer att ansvara för att ge patientens stöd i användandet och skötseln av NF-walkern. Beskriv nätverket kring patienten, då det kan vara avgörande för om hjälpmedlet beviljas eller inte.
 • Beskriv framtida konsekvenser för patientens hälsa och möjlighet till
  aktivitet/delaktighet om hjälpmedlet inte förskrivs.

Journalanteckningen måste även kompletteras med

Aktuella mått inför utprovning, fyll i NF-walker måttschema.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.