Gånghjälpmedel

Checklista inför utprovning av gånghjälpmedel.

Journalanteckningar

Följande information om patienten måste framgå i en samlad anteckning i journalsystemet

 • Grovmotorisk förmåga och fysiska förutsättningar för förflyttning i
  gående, tonus, styrka, ledrörlighet, asymmetrier.
 • Finmotorisk förmåga, beskrivning av arm/handfunktion.
 • Andra faktorer av betydelse för förflyttning i gående, exempelvis kognitiv funktionsnivå, syn, hörsel.

I samma journalanteckning måste även framgå

 • Målet med förskrivningen.
 • Hur aktuella och tidigare gång/förflyttningsmedel fungerat.
 • I vilka miljöer/situationer/aktiviteter gånghjälpmedlet ska användas.
 • Om det finns behov av särskilda tillbehör till gånghjälpmedlet, exempelvis nackstöd, ryggstöd, bålstöd, bälten/selar, bord.
 • Beskriv framtida konsekvenser för patientens hälsa och möjlighet till
  aktivitet/delaktighet om hjälpmedlet inte förskrivs.

Journalanteckningen måste även kompletteras med

Aktuella mått inför utprovning, se ”Utprovningsunderlag med
måttangivelser” som du hittar för direktinmatning i PMO.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.