Säng

Checklista inför utprovning av säng.

Följande information om patienten måste framgå i en samlad anteckning i journalsystemet

 • Liggsår – om ja, beskriv var
 • Faktorer av betydelse för liggande, exempelvis förmågan att ändra
  kroppsställning vid liggande

I samma journalanteckning måste även framgå

 • Målet med förskrivningen
 • Är det barn- eller vuxenstorlek på säng
 • Behovet av liggytans optimala längd och bredd för en god viloställning
 • Överflyttning, beskriv förflyttning till och från säng
 • Hur liggande i privat säng fungerar
 • Om hjälpmedel till privat säng provats, exempelvis, sängbygel, sänglyft, ställbara rygg- och benstöd och hur det fungerat
 • Om det finns behov av personlig omvårdnad i sängen
 • Hur den fysiska miljön i och runt bostaden ser ut, exempelvis finns
  hiss/trappor, kan sängen levereras monterad/omonterad.
 • Beskriv framtida konsekvenser för patientens hälsa och möjlighet till
  aktivitet/delaktighet om hjälpmedlet inte förskrivs

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.