Avvikelsehantering

Information om hur du som privat och offentlig vårdgivare rapporterar en avvikelse. 

Privata vårdgivare

All avvikelsehantering hanteras enligt externa vårdgivares egna rutiner.

Offentliga vårdgivare

AvIC är det regiongemensamma avvikelsehanteringssystemet för Region Skåne. 

Avvikelsehantering i AvIC

Kommuner och andra landsting/regioner

Avvikelserapporter ska i första hand skickas till berörd förvaltning eller verksamhet.

Om det är oklart vilken förvaltning eller verksamhet som är berörd, skicka avvikelsen till regionens diarium på följande adress:

Region Skåne
291 89 Kristianstad

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter